Služba za poslove sa strancima (SPS) BiH, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) i u koordinaciji sa međunarodnim organizacijama IOM i UNHCR, nastavila je s provođenjem određenih aktivnosti usmjerenih na prevoz i smještaj migranata s područja Bihaća i Velike Kladuše.

Navedene aktivnosti odnose se na prevoz više od 100 migranata, porodica sa djecom, koje su boravile u privremenim kampovima na području Bihaća i Velike Kladuše, te njihov smještaj u objekat hotela "Sedra" kod Cazina.

- Ukupno će biti smješteno  14 porodica iz Velike Kladuše i 10 porodica iz Bihaća kojima će biti obezbjeđen adekvatan smještaj, potrebna zdravstvena zaštita,  te drugi neophodni uslovi za human boravak do rješavanja njihovog statusa u BiH, po podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu – azil.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima, od početka godine do danas,  bilo je više od 9.200 migranata. Služba za poslove sa strancima vrši registraciju migranata, uzima  njihove biometrijske podatke te identifikuje ranjive kategorije posebno vodeći računa o zaštiti njihovih ljudskih prava - navode iz SPS BiH.

(Doznajemo.com)