Jedna od konceptnih aktivnosti Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine je humanitarna akcija "Jedan slatkiš, jedno dijete". Shodno tome, i Mreža vijeća učenika Kantona Sarajevo je realizovala istu. Akcija je trajala cijeli decembar.

Prvi korak bilo je prikupljanje slatkiša u srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Nakon toga, svi prikupljeni slatkiši su skupljeni na jedno mjesto, te su od njih napravljeni paketići. U akciji je učestvovalo 30 srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, te je prikupljeno 813 paketića sa vrijednosti od oko 9.756 KM na kantonalnom nivou.

Paketići su uručeni štićenicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja "Bjelave" i Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica". Također, obradovali su mališane na Odjeljenju dječije psihijatrije Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, djecu u sigurnoj kući u Sarajevu, u Roditeljskoj kući, kao i Udruženju majki djece sa posebnim potrebama. Osim toga, paketići su uručeni i djeci iz socijalno ugroženih porodica. Važno je napomenuti da su za cijelu akciju bili zaduženi isključivo srednjoškolci.

- Krajnji cilj ove akcije bio je izmamiti osmijeh na dječija lica. Veličina ove akcije se ugleda upravo u tome – obradovati djecu i pokloniti im pažnju koju su itekako zaslužili. Srednjoškolci Kantona Sarajevo su uspjeli u svojoj namjeri, nacrtali su mnogo osmijeha i još jednom dokazali Bosni i Hercegovini da ima razlog biti ponosna na njih.

Jedan slatkiš, jedno dijete 2016/17 1

Jedan slatkiš, jedno dijete 2016/17 1

Jedan slatkiš, jedno dijete 2016/17 1

Jedan slatkiš, jedno dijete 2016/17 1

Jedan slatkiš, jedno dijete 2016/17 1

O MREŽI VIJEĆA UČENIKA KS: Mreža vijeća učenika Kantona Sarajevo je dio Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Program razvoja Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini provodi Omladinski komunikativni centar i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka uz podršku međunarodnih donatorskih organizacija. Mreže savjeta/vijeća učenika predstavljaju model uključivanja populacije srednjoškolaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Vizija Mreže su srednjoškolci posmatrani kao resurs koji država koristi, a ne problem koji treba rješavati.

(Doznajemo.com)