S obzirom da nadležne Službe Grada Tuzle aktivno rade na preseljavanju porodica iz Prognaničkog kampa Mihatovići Tuzla, u novoizgrađene stambene zgrade u Tuzlanskom naselju Solina, kao i u «Holandske kuće» u naselju Slavinovići, preko pedeset porodica ipak ostaje u kampu.

Planirano je preseljenje svih porodica sa statusom prognanog lica u nove stanove, međutim jedan dio porodica sa «statusom» nije preseljen jer nisu u potpunosti ispunjeni svi tehnički uslovi za useljenje. Pored pomenutih, imamo i blizu 30 porodica domicilnog porijekla će ostati u kampu sigurno do proljeća, a vjerovatno i duže. Uslovi u kojima porodice žive su katastrofalni i krajnje nehumani, posebno kod porodica domicilnog porijekla, gdje su pojedini apartmani u potpunosti devastirani i nisu uslovni za život.

Zemlja djece u BiH drva Mihatovići 1

Piše: mr. scr. Adnan Drndić, soc. radnik Udruženje "Zemlja djece u BiH" Tuzla

Kako je proces preseljenja u toku, određene porodice imaju Rješenja o dobijanju novih stanova, ali ne znaju kada će biti preseljeni. Pored toga što nemaju novčanih sredstava za kupovinu osnovnih životnih namirnica, potreba za ogrjevom u ovome periodu se pokazala primarnom, obzirom da su se temperature vani spustile ispod nule.

Udruženje «Zemlja djece u BiH» Tuzla već preko 12 godina radi unutar kampa Mihatovići i pruža sveobuhvatnu podršku porodicama i djeci kroz saradnju sa nadležnim Službama i OŠ «Podrinje» Mihatovići. S tim u vezi smo krajem prošle godine pokrenuli akciju «Ugrijte jednu porodicu» koja se provodila u Holandiji, s ciljem prikupljanja sredstava za kupovinu ogrijeva za porodice u kampu Mihatovići.

Akcija je provedena u saradnji sa Fondacijom Sedra i Platform BiH iz Roterdama (Holandija) koji su veliki posao uradili na organizaciji same akcije u Holadniji. Okupljen je veliki broj građana BiH koji su tokom i nakon rata odselili u Holandiju, te veliki broj sponzora i PvdA radničke partije iz Roterdama. Ovom prilikom se i zahvaljujemo pomenutim akterima akcije te svim bosanskohercegovačkim građanima koji žive u Holandiji i koji su dali svoj doprinos s ciljem ublažavanja stanja u kojima se nalaze porodice u Bosni.

Udruženje «Zemlja djece u BiH» Tuzla kao implementator akcije je počelo sa provođenjem iste i do sada je obuhvaćeno preko 20 porodica, akcija je u toku i provoditi će se dok sve porodice ne dobiju ogrjev.

Akcija je po prirodi jednokratnog karaktera i ima za cilj ublažavanje trenutne situacije u kojima se nalaze ekstremno ugrožene porodice unutar Prognaničkog kampa Mihatovići. Iz Udruženja «Zemlja djece u BiH» apeluju na skretanje pažnje na egzistencijalne potrebe porodica koje ostaju da žive unutar kampa, da je riječ o višečlanim prorodicama sa djecom, gdje su roditelji bez zaposlenja i u jako teškoj socio-ekonomskoj situaciji.

Također napominjemo da pored kampa u Mihatovićima, postoje prognanički kampovi u Špionici (Srebrenik), Memićima (Kalesija), Ježevac (Banovići) itd.. gdje ima mnogo porodica sa djecom koji također trebaju pomoć i podršku ovim zimskim danima.

Zemlja djece u BiH drva Mihatovići 1

(Doznajemo.com)