Sudija iz New Jerseya koji je pitao navodnu žrtvu si*ovanja da li je stisnula noge, kako bi spriječila napadača da obavi gnusni čin, dobio je trajnu zabranu rada u pravosuđu.

Vrhovni sud spomenute američke savezne države donio je ovu odluku jednoglasno u utorak, pa John Russo, Jr. više neće raditi kao sudija višeg suda u okrugu Ocean, gdje se ovaj incident i dogodio.

U svojoj odluci, glavni sudija Stuart J. Rabner obrazložio je da je Russo počinio «ponovljena i ozbiljna djela nedoličnog ponašanja» dok je bio sudac, i podcrtao najmanje četiri takva incidenta, od kojih je najgrublji Russovo ispitivanje žene koja je tražila ograničenje pristupa za muškarca za kojeg tvrdi da ju je si*ovao.

Naime, tokom slučaja iz 2016. godine Russo je pitao ženu: «Da li zante kako da zaustavite nekoga da ima odnos sa vama?» te je nastavio postavljati pitanja oko načina na koje je ona navodno mogla spriječiti napad.

Nakon što je ona ponudila neke odgovore tipa «reci im da stanu», Rousse je nastavio s pitanjem «Šta još?»

«Blokirati dijelove svog tijela?», rekao je. «Stisnuti noge?» «Zvati policiju?» «Da li ste uradili bilo koju od tih stvari?»

Savjetodavno vijeće Suda navelo je da su Russovi komentari «neopravdani, nečasni i neprimjereni» i da «imaju jasan potencijal da reviktimiziraju ženu».

Russo je izjavio da nije pokušavao da ponizi ženu, već da je pokušao da pomogne «demoraliziranom» svjedoku u okviru unakrsnog ispitavanja i «pomogne da se uključi u saslušanje».

Njegova pravna zastupnica, Ameila Carolla, izjavila je pred državnim disciplinskim komitetom da njen klijent žali zbog ovog događaja.

(Doznajemo.com/A.N.)