Na današnjem saslušanju pred Općinskim sudom u Sarajevu, optuženi generalni sekretar vladajuće SDA, Amir Zukić se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pravni zastupnik Amira Zukića smatra da Tužilaštvo nije pribavilo niti jedan čvrst dokaz da je gospodin Zukić počinio ono što mu se stavlja na teret, da je bez osnovane sumnje optužen i da je optužen na osnovu indicija, te da nije postojao zakonski osnov za određivanje tromjesečnog pritvora pod najtežim uslovima izolacije.

U dopisu za javnost koji je danas proslijedio javnosti Advokatski tim Amira Zukića, odnosno advokat Ahmed Žilić, navodi se još i sljedeće:

- Temeljem netačnih i paušalnih navoda u državi utemljenoj na vladavini prava – pravnoj državi, niko se ne može optuživati. Optužnica, sa svim svojim započetim, a nedovršenim činjeničnim i pravnim ekstenzijama, utemeljena je na konstrukcijama.

U Optužnici Tužilaštvo KS nije ponudilo niti jedan dokaz da je Amir Zukić od bilo koga tražio, ili da je primio bilo kakav novac - niti da je bilo kakvu korist za sebe ostvario.

Nijedan od brojnih saslušanih svjedoka nije potvrdio navode iz Optužnice, čak naprotiv, svjedoci uopšte ne spominju Amira Zukića niti ga dovode u bilo kakvu vezu sa krivičnim djelom. Pola optuženih koji su u istom postupku Amir Zukić uopšte ne poznaje i prvi put ih je vidio u sudnici. Kako li se sa njima, onda, udružio?

Tužilaštvo je kao dokaz za provođenje predložilo na stotine presretnutih razgovora i SMS poruka, a da niti iz jedne poruke i presretnutog razgovora se ne vidi da je Amir Zukić uradio bilo šta od onoga što mu se stavlja na teret.

Odbrana smatra da su optuženje i pritvor u potpunosti nezakoniti. Amir Zukić je optužen za djelo koje se popularno zove "trgovina uticajem", koje u vrijeme počinjenja uopšte nije postojalo u Krivičnom zakonu FBiH. Postavlja se pitanje po kojim pravnim uzusima je moguća retroaktivna primjena zakona - čime je i pravna sigurnost dovedena u pitanje.

Tokom pretresa stana porodice Zukić u Sarajevu, postupajući po naredbi Tužilaštva, ovlašteni inspektor MUP KS koji je rukovodio akcijom čak je posegnuo i za fizičkom silom protiv Zukićevog advokata, a šta li su tek spremni da učine njemu? Time su grubo ugrožena Zukićeva prava na odbranu i komunkaciju sa njegovim slobodno izabranim advokatom.

Protivno zakonu, inspektori MUP KS su prije pretresanja stana u poslijepodnevnim satima 17. februara, ispitivali maloljetnu djecu Amira Zukića bez prisustva ili obavijesti jednog od roditelja!

Tužilaštvo je u skladu sa zakonima i propisima o imunitetu, bilo obavezno da prije prve istražne radnje pribavi odobrenje od nadležnog Općinskog suda u Sarajevu, a što nikada nije učinjeno, čime je na štetu vladavine prava, ne samo Zukića, počinjen neotklonjiv tužilački propust što ima za posljedicu da su nezakonite sve istražne radnje i iste nikada ne mogu konvalidirati.

Amir Zukić se tereti i za nedozvoljeno držanje oružja koje je pronađeno u staroj porodičnoj kući, u kojoj Zukić ne živi i koju ne koristi više od 25 godina. U pitanju je napuštena kuća u kojoj nakon smrti roditelja niko ne živi, a postoje dokazi da je pronađeni pištolj pripadao njegovom ocu koji je umro prije četiri godine. Nasljednik porodične kuće nije samo optuženi Amir Zukić već i njegov brat kojeg Tužilaštvo ne tereti.

Agresivnim pristupom prema javnosti, a pod krinkom borbe protiv korupcije i borbe za vladavinu prava - Tužilaštvo i MUP KS demonstrirali su grubo korištenje represivnog i instrumentaliziranog pravosudnog aparata na način da služe kao produžena ruka politike i interesnih skupina.

Zbog čega u čitavoj pritvorskoj jedinici KPZ Zenica Amir Zukić ima  najteži "drakonski" pritvorski status. Samo njemu nije dozvoljena bilo kakva komunkacija sa djecom i suprugom, niti telefonski, niti posjetom.

Poštivanje ljudskih prava i vladavina prava ne mogu se graditi revolucionarno - etatističkim mjerama preko instrumentalizirane policije i pravosuđa, na način da se tako provode političke čistke.

Vjerujući u pravosudni sistem ove zemlje, nadamo se da će Ustavni sud BiH kojem je odbrana podnijela apelaciju zbog svega naprijed navedenog utvrditi sve opisane povrede prava Amira Zukića i izdati nalog za puštanje na slobodu.

POVEZANO
Amir ZukićIMOVINSKI KARTON UHAPŠENOG ZUKIĆA: Kuća u Sarajevu, imanje u Rogatici, na ženi kuća u Dubrovniku...