Dolazak 2012. godine učinio je vrlo popularnim priče o Majanskom kalendaru, kraju svijeta, velikoj katastrofi koja se sprema čovječanstvu. Ljudima nije dano da mogu znati budućnost, pa ni to kada će doći do svršetka svijeta kakvog ga danas poznajemo. Ipak, to ove priče ne čini nimalo manje popularnim. Zanimljivo je, međutim, da se i u najviše zastupljenim religijama na našim prostorima – kršćanstvu/hrišćanstvu i islamu, govori o tome da je kraj – vrlo blizu!

Koliko blizu, to ne zna niko, niti može znati, ali šta abrahamske (ibrahimske) religije govore o ovom pitanju, odnosno o predznacima koji ljude trebaju upozoriti na približavanje Sudnjega dana i na to da o svom ponašanju trebaju posebno voditi računa?

POSLJEDNJI DANI. Interesantno je da su se neki od spomenutih predznaka zapravo već i – obistinili!

U Bibliji se recimo, između ostalog, o posljednjim danima govori na ovaj način: U drugoj poslanici Timoteju stoji doslovno ovo: U posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli.

Mnogi će se složiti da je riječ o prilično dobrom opisu svijeta u kojem danas živimo.

A na vrlo sličan se o predznacima Sudnjega dana govori i u islamu. U jednom poznatom hadisu o Džibrilovom dolasku Poslaniku Muhamedu se govori o tome da su predznaci «kada majka rodi sebi gospodaricu, kada vidiš bosonoge, siromašne pastire kako se takmiče u gradnji visokih kuća».

Mnogi misle da je današnja neposlušnost djece prema roditeljima, te rasipništvo u gradnji nekoć vrlo siromašnih, a danas bogatih Arapa – zapravo pokazatelj da se ovaj predznak već obistinio.

ŠIRENJE NEMORALA. Moglo bi se reći da svjedočimo i još jednom predznaku, s obzirom na ogromni porast nemoralnog ponašanja. Taj predznak govori o tome da neće završiti ovaj svijet (dunjaluk) «sve dok čovjek ne uzme ženu i prostre je na cestu čineći blud, pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: `Da ste se sklonili iza ovog zida`»

S druge strane, po kršćanskom/hrišćanskom vjerovanju, predznaci Sudnjega dana bit će astronomske naravi, ali i različite prirodne katastrofe, kojih je doista sve više, a zanimljivo je da je jedan predznaka i to što će se, usprkos porastu lošeg ponašanja, istodobno Božja riječ širiti po cijelom svijetu – a i to je danas slučaj.

U islamu, vrlo direktan predznak kraja svijeta je i to da će se muškarci zadovoljavati muškarcima, a žene ženama – čemu dakako svjedočimo, kao i raširenosti kamate te veliki broj razvedenih brakova.

«Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojave ružna djela i nepristojan govor, kidanje rodbinskih veza i loš komšijski odnos», kazao je, kako se prenosi, Poslanik islama – a i za ovo bi se moglo reći da se u priličnoj mjeri obistinilo. Među predznacima za koje bismo mogli reći da im svjedočimo je i onaj gdje se kaže da će se islamske nauke proučavati, ali ne iz vjerskih razloga, te da će se vlast u tim vremenima – prodavati!

VREMENA SVE MANJE. Vrijeme će, također, prolaziti brzo – a ne čini li nam se svima da je upravo to slučaj?!

I kršćanstvo/hrišćanstvo i islam ne ostavljaju dvojbe da je Sudnji dan blizu:

Od predznaka Sudnjeg dana Poslanik Muhamed je rekao: «Poslani smo ja i Sudnji dan kao ova dva (pokazujući na blizinu kažiprsta i srednjeg prsta)»…

U Bibliji se o zadnjim danima navještava i u Starom zavjetu (pr. prorok Danijel) i u Novom Zavjetu, a detaljan opis posljednjih dana dao je Ivan u svom Otkrivenju.

Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: “Mir i sigurnost”, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Na kraju ovog teksta kažimo da po islamskom vjerovanju kraj svijeta neće nastupiti sve dotle dok se na Zemlji bude slavilo Božje ime i pokoravalo Gospodarevim naredbama – jer je upravo to i razlog zbog kojeg svijet postoji.

(Doznajemo.com)