Na izletištu Stojčevac pored Sarajeva jučer je pronađena mina na šumskom putu. Nju je uočio jedan od prolaznika, koji je odmah pozvao Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).

Kako je potvrdio Fahrudin Solak, direktor FUCZ, radi se o lokaciji koja nije tretirana kao minsko polje. Dodao je da je u blizini ove lokacije bilo minsko polje koje je nekad davno rađeno.

Po prijavi građana izašli smo na teren i utvrdili da se radi o nagaznoj pješadijskoj mini. Pregledali smo cijeli prostor i nismo više našli mina tako da izletnici mogu biti sigurni. Također, pozvali smo i kolege iz BH MAC-a (Centra za uklanjanje mina u BiH) koji trebaju istražiti otkud tu mina i da li ju je neko odbacio ili namjerno ostavio.

Deminiranje

Istakao je da je mina uklonjena i uništena, te je pozvao građana da sve što uoče, a učini im se sumnjivim odmah prijave.

Povodom pronalaska protivpješadijske mine PMA-3 na području koje vodi od Stojčevca prema koti Šiljak, u sarajevskoj opštini Ilidža, 19.08.2019.godine, terenskim uvidom od strane pripadnika Centra za uklanjanje mina u BiH, utvrđeno je da nije u pitanju mina koja je zaostala iz prethodnih ratnih dešavanja, nego sredstvo odbačeno od strane nepoznatih lica.

- Isto je zaključeno na osnovu lokacije gdje je ova naprava pronađena, a koja nije obrađivana kroz prethodne projekte deminiranja, te za koju nisu postojale bilo kakve informacije o miniranosti. Također, kako je riječ o stazi koja je u veoma čestoj upotrebi, sigurno bi jedno ovakvo sredstvo neko ranije uočio i prijavio, a imajući u vidu da se navedena naprava nalazila na samoj površini zemlje, gdje se mogla veoma lako uočiti.

Istovremeno, potrebno je istaći da u prilog ovome ide i činjenica da nije u pitanju cjelovito pronađeno sredstvo, nego naprava iz više dijelova, tačnije poklopca i donjeg dijela, bez upaljača i gumene obloge, te kao takva nije bila spremna za aktivaciju, kao što je juče u više navrata prenijeto putem medija - naveli su iz Centra.

Podsjećaju i da je opština Ilidža  prošle godine i zvanično proglašena lokalnom zajednicom bez minski zagađenih površina, a kao rezultat  dugogodišnjeg ulaganja i implementacije projekata deminiranja.

Centar za uklanjanje mina u BiH i dalje apeluje na sva lica da ne odbacuju minsko eksplozivna sredstva, kao i osobe koje uoče bilo kakve slične naprave, bez obzira da li je riječ o ovakvoj deaktivnoj napravi ili sličnom naoružanom sredstvu, da iste prijave i ne rade bilo šta samoincijativno, čime mogu dovesti sebe i ostala lica u neposrednu opasnost.

Deminiranje