Očekuje se da će peta generacija mobilne mreže, poznata pod nazivom 5G, promijeniti način na koji ljudi žive i rade. Ona bi trebala biti znatno brža od 4G LTE mreže i moći da izdrži više povezanih uređaja, a njena unapređenja omogućiti novu vrstu tehnoloških uređaja.

Ova mreža je počela da se koristi u pojedinim dijelovima svijeta i SAD još 2018. godine, u svojim ranim danima, a od nje se očekuje mnogo, piše CNN.

POVEZANO
Bill Gates koronaBill Gates neprijatelj broj 1: Krive ga da je stvorio virus kako bi uništio milione ljudi i zaradio!

Međutim, uz aktuelnu pandemiju novog koronavirusa širom svijeta kruže razne informacije i dezinformacije o novoj 5G mobilnoj mreži i njenom uticaju na zdravlje ljudi.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije objašnjava da li 5G mreža može imati uticaj na naše zdravlje.

Naime, mreže mobilnih telefona i drugi izvori bežične telekomunikacije emituju elektromagnetne talase/energiju (EME) niskog nivoa na frekvencijama radio-talasa (RF), pa tako i nova generacija mreže mobilnih telefona koja se naziva "5G".

- Ovo NIJE jonizujuće zračenje, jer su energije tih talasa toliko niskog nivoa da ne mogu da izazovu jonizaciju atoma, te time ni odgovarajuće efekte, koji inače prate jonizujuće zračenje, popularno povezano sa pojmom "radijacija". Stoga RF EME zračenja ne spadaju u regulatornu nadležnost SRBATOM-a, ali izazivaju česta pitanja, na koja smatramo da treba jasno odgovoriti i uputiti zainteresovane kako da se informišu - navode na sajtu.

POVEZANO
Ranko Lasica sneg na +8DA LI JE JUČER IZNAD SRBIJE BAČEN "VJEŠTAČKI SNIJEG"? Građanin podijelio video, ima li istine u ovom

Kao što je, recimo, objavila državna agencija za radijacionu sigurnost i nuklearnu sigurnost Australije ARPANSA, nema utvrđenih zdravstvenih efekata od radio-talasa koje koristi 5G mreža.

- Ova mreža trenutno radi na radio talasima sličnim onima koji se koriste u postojećoj 4G mreži, a ubuduće će koristiti radio talase sa višim frekvencijama. Važno je napomenuti da više frekvencije ne znače veće ili intenzivnije izlaganje. Radio talasi visoke frekvencije već se koriste u bezbjednosnim skrining jedinicama na aerodromima, policijskim radarima za provjeru brzine, daljinskim senzorima i u medicini, a ove upotrebe su temeljno testirane i nađeno je da nemaju negativnog uticaja na zdravlje ljudi.

ARPANSA i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), na osnovu do sada provedenih istraživanja, nisu utvrdili vezu između određenih zdravstvenih simptoma i izloženosti radio talasima u svakodnevnom okruženju.

Prema dosadašnjim istraživanjima, jedini efekat ove vrste zračenja je toplotni, kod viših frekvencija površinski, te se po tome može mjeriti, recimo, sa zagrijavanjem kože od sunčevih zraka, koji su takođe elektromagnetni po svojoj prirodi, navode.

POVEZANO
RTCG prilog koronavirusNEVJEROVATNO: Pogledajte TV prilog od prije 4 godine! "Kinezi su stvorili supervirus"