Priča koju je nedavno objavio portal Doznajemo.com, a koju su potom prenijeli i brojni drugi mediji u Bosni i Hercegovini i regionu - o misterioznom izvoru koji je Josipu Brozu Titu navodno pomagao da ima nevjerovatne sposobnost sa ženama u krevetu - izazvala je i neke kontroverze.

Javio nam se gospodin Mirsad Đulbić sa rezultatima vlastitog istraživanja o ovom slučaju, a njegove tvrdnje možete pročitati ispod povezanog linka na originalni tekst.

POVEZANO
Titov izvor kod Zenice 038 GODINA NAKON TITOVE SMRTI: Ovo je misteriozni izvor zbog kojeg je Tito bio...

- Ove 2018. godine, počevši od trećeg mjeseca, objavljeno je mnogo tekstova o "Titovom izvoru" u Pepelarima, koji se nalazi na planini Rogatka. U tim tekstovima, koji su skoro isti, ima dosta netačnosti i proizvoljnosti.

Najveća je netačnost da je ta voda pomogla Titu da ima nezaboravne doživljaje sa Jovankom. U to doba, Jovanka nije bila Titova supruga.

Nadalje, taj izvor, koji je po izdašnosti veoma mali, nije se nikada tako zvao do 1996/7 godine, do kada sam planinario. Zaključujem, da je naziv izvora neko smislio zadnjih dvadesetak godina.

Izvor je bio predmetom kontrole vode, početkom 1970-ih godina, kao i svi izvori u području Pepelara, a radi toga, što je tih godina harala žutica. Mi, planinari smo tada istraživali, koji je izvor najzdraviji, kaptirali ga, te za selo, planinarski dom i okolne vikendaše, doveli prvi puta tekuću vodu, vodovodom.

Ne treba zaboraviti da je Tito, na putu sa Zelengore, pio vode najmanje sa 300-400 izvora. Svaki bi trebao da nosi njegovo ime, po toj logici, a za ovaj izvor nema dokaza, da je Tito uopšte ga pio.

Ostale konstrukcije o djelovanju na muškarce itd. nemaju uporišta ni u čemu. Higijenski zavod SRBiH je kontrolisao ispravnost svih izvora pepelarskog područja u više navrata i sem klica žutice u gotovo svim izvorima, ništa nije pronađeno.

I na kraju, izvor je bio nekorišten, jer nije bio uređen, bila je to mlaka, bez jasnog tečenja vode. Analize su pokazivale da voda nije ispravna za piće.

Inače, našao sam ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA, TOM II, KNJIGA 10.

Iz te knjige sam izvadio dvije stranice koje govore o prolasku Vrhovnog štaba i triju brigada područjem Pepelara, sa ciljem stizanja u Šeriće, a potom dalje u nepregledne prostore Vlašića.

Iz dokumenata se da vidjeti, da je Vrhovni štab sa pratećim bataljonom išao na planinu Vranicu, gdje je bio tokom noći 30. jula, a napustio popodne 31. jula 1943. godine. Tito se nije spuštao u Pepelare, kao ni ostale brigade, sem VII Hrvatske divizije.

Mirsad Đulbić Titov izvor

Topografska karta s ucrtanim maršrutama Vrhovnog štaba i VII dalmatinskog korpusa, na bazi izvještaja, danih u sljedeća dva priloga...

Mirsad Đulbić Titov izvor

Mirsad Đulbić Titov izvor

(Doznajemo.com)