Nakon što je prije nekoliko dana u regionalnim medijima objavljen članak pod naslovom «Zašto se pas u islamu smatra `prljavom, nečasnom i zlom` životinjom?» zanimljivo je šta o ovom pitanju navodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i da li je baš tako kako sugeriše naslov ovog članka, koji je izazvao veliko zanimanje u javnosti.

Treba svakako spomenuti da Kur`an pse spominje 5 puta, a svakako najpozitivnija priča je ona iz sure El-Kefh, gdje se govori o «stanovnicima pećine», grupi hrabrih mladića koji su svoje živote stavljali na kocku zbog vjere, a sa njima je bio njihov pas Kitmir.

Kada je riječ o Islamskoj zajednici u BiH ona je, zvanično, u više navrata ponovila stav da je zabranjeno držati psa u stanu ili kući isključivo radi zabave, dok je dozvoljeno ukoliko taj pas ima svoju ulogu (naprimjer čuvar kuće, terapijski pas za djecu, pas koji pomaže slijepim osobama – naravno u ovo se ubrajaju i psi koji služe javnom interesu kao što je otkrivanje droge i slično).

- Općenito, i sevap i grijeh se može zaraditi lijepim, odnosno lošim odnosom prema životinju. U hadisu se navodi: «Za dobročinstvo prema svakom živom stvorenju slijedi nagrada». Od preporuke dobročinstva nije izuzeta nijedna životinja – navodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini na svojoj zvaniičnoj stranici.

Ipak, ova institucija upozorava kako držanje psa u kući ili stanu nije u duhu tradicionalne islamske kulture življenja, a to se objašnava na sljedeći način:

- Slina psa se šerijatski tretira nečistom te bi se odjeća na koju dospije trebala oprati da bi se u njoj moglo klanjati. U jednom hadisu se navodi da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas. Prema tome, u kući u kojoj se klanja i vodi računa o islamskim propisima ne bi trebalo bespotrebno držati psa. Pas se može držati (van kuće) ako postoje opravdani razlozi poput lova, čuvanja ili ispomoći slijepoj osobi u kretanju i slično. Pretpostavljamo da je razlog zabrane higijensko-zdravstvene naravi. Ali, moguće je da ima i nekih drugih razloga, nama trenutno nepoznatih, te i pored svih zdravstveno-higijenskih mjera ne možemo reći da je držanje psa u kući islamski prihvatljivo. Međutim, možemo reći da su te mjere, u slučaju da osoba ipak drži psa u kući/stanu neophodne i ublažavaju oštricu zabrane.

Jedna žena postavila je pitanje «da li je u Islamu dozvoljeno imati psa u avliji i smije li se on pomilovati?», a odgovor koji je dan na spomenutoj stranici je sljedeći:

- Dozvoljeno je držati psa u avliji radi čuvanja kada odraste. Dozvoljeno je pomilovati ga, trenirati ga, poigrati se s njim i sl., ali se poslije toga moraju oprati ruke iz higijenskih razloga. Pseća slina se tretira nečistom i o tome treba voditi računa. Ako dospije na ruke ili odjeću mora se dobro oprati (po mogućnosti deterdžentom)

Budući da pas njuška nečistoću (posebno izmet i mokraću drugih pasa) i da se liže po cijelom tijelu, moguće je i da je cijelo tijelo zbog toga nečisto, odnosno zaraženo. Zapravo, mogućnost prenošenja zaraze s psa na čovjeka je vjerovatni razlog, ili jedan od razloga, tretiranja usta i sline psa nečistima u šerijatskom smislu.

- Slina psa se inače tretira nečistom. Razlog je velika mogućnost da je zaražena klicama, budući da pas kod svakog izlaska njuši nečiste materije koje mogu biti zaražene. Zato je potrebna velika opreznost u vezi čistoće i zdravlja psa, kao i pažnja zbog mogućnosti iznenadne promjene njegove ćudi. Dijete ne treba ostaviti samog s psom, posebno ako se radi o većem i jačem psu – još je jedan odgovor Islamske zajednice u BiH o ovoj temi.

Naglašava se međutim da je nahraniti gladnu i napojiti žednu životinju sevap (dobro djelo).

- Međutim, to ne znači stalno držanje psa samo zbog hranjenja, jer će životinja pronaći sebi hranu, osim ako je bolesna i nemoćna da sama pronađe hranu. U tom slučaju može se uvrstiti u prvi slučaj.

Učenje islama nalaže lijep odnos prema životinjama. Sevap se može zaraditi lijepim odnosom prema svakom živom stvorenju, uključujući i pse – navodi Islamska zajednica u BiH.

POVEZANO
Dženaza ručakNAKON ŠTO SE PROŠIRIO OBIČAJ da se priprema "RUČAK PRED DUŠU UMRLOG": Reagovala Islamska zajednica!