Da li ste čuli priču o mostu Choluteca u Hondurasu? I mi smo tek nedavno… To je 484 metra dug most sad već pored rijeke Choluteca u spomenutoj srednjoameričkoj državi, poznatoj po razornim uraganima i olujama.

I baš zbog toga, kad su 1996. godine odlučili da sagrade novi most preko rijeke, željeli su biti sigurni da on može izdržati ekstremne vremenske prilike.

Ugovor za izgradnju dobila je firma iz Japana i sagrađen je vrlo čvrst, lijepo dizajniran i moderan most, za koji su ljudi bili sigurni da se može oduprijeti nevjerovatnim silama prirode na ovom području.

1998. otvoren je taj novi most, na ponos i zadovoljstvo cijele države. A ond, u desetom mjesecu iste godine dogodilo se nešto potpuno neočekivano.

URAGAN MITCH pogodio je Honduras. Palo je kiše koliko inače padne za pola godine. 7.000 ljudi je nastradalo, a sve ceste i mostovi su srušeni. Osim jednog. Pogodit ćete – bio je u pitanju novi most meko Cholutece.

Ali, gle čuda! Pojavio se jedan problem.

Siloviti uragan «otpuhao» je sve ceste koje su vodile prema i od mosta, i to u mjeri da od njih nije ostalo niti vidljivog traga. I ne samo to… posljedica je bila i promjena samog toka rijeka za nekih pola kilometra.

Most Choluteca

MOST ZA NIGDJE. Tako je novi, čvrsti most, izdržao ekstremne vremenske prilike ali je postao besmislen – most za nigdje i ništa!

Danas novi Most Choluteca je veliko obilježje, ali i lekcija za sve nas šta se može dogoditi ukoliko se nismo u stanju prilagoditi, bez obzira koliko naoko čvrsti bili.

2003. godine, most je tzv. bypassom ponovo spojen sa autocestom.

Most Choluteca