Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) BiH je prije dvije sedmice obavijestila korisnike fiksnih telefonskih mreža u Bosni Hercegovini da od 01.10.2017. godine u 00:00 sati stupaju na snagu nova pravila pozivanja u fiksnoj telefonskoj mreži.

Promjena se odnosi samo na pozive unutar iste mrežne grupe. O čemu se radi?

Do sada su korisnici fiksne mreže mogli pozivati druge korisnike fiksne mrežu u istoj mrežnoj grupi birajući samo telefonski broj biranog korisnika.

Sada kornisnik umjesto biranja telefonskog broja željenog korisnika treba birati: nacionalni prefiks (0) + pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada birani korisnik + telefonski broj biranog korisnika.

Ovim bi se svi pozivi u okviru fiksne telefonske mreže u Bosni i Hercegovini trebali obavljati kao da su "međugradski pozivi".

- Izmjene u načinu biranja korisnika u fiksnoj telefonskoj mreži nužno su uvedene u svrhu povećanja kapaciteta geografskih brojeva u telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine. Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) na redovnoj sjednici održanoj 22.09.2016. godine usvojilo je Pravilo o izmjenama Pravila o planu brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini i Pravilo o izmjenama i dopuni Pravila o upravljanju planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini, po osnovu kojeg se navedena izmjena primjenjuje. Za sve eventualne nejasnoće u primjeni novog načina biranja, korisnici se mogu obratiti operatorima putem besplatnih telefona za podršku - navedeno je.