Porijeklo prezimena je vrlo zanimljiva tema.

Poznato je da prezime dobijamo rođenjem i ono predstavlja dio familijarnog naslijeđa koje se prenosi sa generacije na generaciju.

Dosta prezimena na ovim prostorima završava na -ić, ili na -ović, a da li ste se nekada pitali što to znači?

U pitanju je sufiks, odnosno nastavak, koji nije bez smisla.

Naime, u slovenskim narodima korišteno je mnogo sufiksa prilikom nastajanja prezimena. Najčešći nastavak "ić" znači malo i mlado, a nastavak "ović" upućuje da je "potomak od..."