Zanimljiv test sposobnosti opažanja, u kojem se od Vas traži da na fotografiji pronađete skriveni mobilni telefon.

Pogledajte dobro ovu fotografiju. Možete li vidjeti gdje se nalazi smartphone?

Telefon na ćilimu 1

Ukoliko niste uspjeli, evo odgovora...

Telefon na ćilimu 1