Svakog dana on prepješači i po deset kilometara na putu od kuće do škole. Iako nema uslove za učenje kao njegovi vršnjaci, u školi postiže vrlo dobar uspjeh i talentovan je sportista.

Zaboravljeni od svih, preživljavaju od skromnih primanja i brinu o najmlađem članu familije, jedanaestogodišnjem unuku Dejanu, koga je majka napustila.

Od nadničarskog hljeba, porodica Zorić u selu Donji Agići, svakog dana živi u strepnji da im se trošni krov ne uruši na ono malo skromnog namještaja, u 20-ak kvadrata. Život sa suprugom, sinom i unukom Dejanom u jednoj prostoriji, bez kupatila, mučan je i težak, objašnjava baka Stana Zorić, navodi BN.

Unuk Dejan Zorić 1

Unuk Dejan jedina je radost za familiju Zorić. Ovaj jedanaestogodišnji dječak, majku je vidio svega dva puta, nakon što ga je prije četiri godine ostavila i sa sobom povela njegovu mlađu sestru, koja mu mnogo nedostaje. Iako je majku molio da se vrati, njegove suze nisu omekšale njeno srce.

Sestra Dejana dobila je ime po njemu, a sada dječak ne zna ni kako izgleda. Ne zna zašto je mama otišla, i to na takav način, ali zna da žive negdje u okolici. Dejanina fotografija najvrjednije je što ovaj dječak ima.

- Prije sam svoju mamu našao na Facebooku, ima njena slika. Poslao sam zahtjev za prijatelja, nije ga htjela prihvatiti...

Tuga za majkom nije pokolebala Dejana. Svakog dana on prepješači i po deset kilometara na putu od kuće do škole, iako nema uslove za učenje kao njegovi vršnjaci, u školi postiže vrlo dobar uspjeh i talentovan je sportista.

Dejan Zorić ima, navodi, samo dvije želje, da mu se vrati sestra i da mu se sredi nešto kuće.

U međuvremenu pokrenuta je akcija prikupljanja pomoći za porodicu Zorić, čiji je inicijator Mladen Karan, novinar iz Prijedora. Do trošnog doma porodice Zorić teško se dolazi, zbog udaljenosti i lošeg pristupnog puta, ali to nije spriječilo Zoriće da sačuvaju nadu i vjeru u pomoć dobrih ljudi.

Porodici Zorić možete pomoći na sljedeći način:

Za uplate iz BiH otvoren je tekući račun kod NLB Razvojne banke: 562007818852740
Za uplate iz inostranstva otvoren je žiro račun kod NLB Razvojne banke:
IBAN : BA395620078155687887
SWIFT BIC:RAZBBA22
Broj telefona za pomoć je: +387(0)65 34-04-99 (Stana Zorić)