Udruženje "Facultas za prosperitet mladih" za vrijeme novogodišnjih praznika predstavilo je album dječje muzike pod nazivom "Tvoj sam prijatelj", u okviru projekta "Muzikom protiv maloljetničkog prijestupništva".

Ovaj promotivni dječji CD, koji je namijenjen za umjetnički odgoj djece rane, predškolske i školske dobi, volonteri "Facultasa" dijelili su mališanima na području Kantona Sarajevo, a promocija za sve učesnike projekta upriličena je u okviru projekta "Pjevaju šume".

- Ovim projektom promoviramo ljubav, toleranciju, ekologiju i nenasilje, a glavi cilj je da se senzibilizira najosjetljivija populacija i da se potakne na pozitivno prihvaćanje različitosti, tolerancije i nenasilja. Zapravo, radi se o projektu kojim se želi upozoriti na eskalaciju nasilja nad djecom i među djecom. Edukacija i radni sastanci volontera i članova organizacijskog tima, radi pripreme i realizacije projekta, uz angažman stručnjaka, održavani su proteklih mjesec dana. Opći cilj projekta je povećati zanimanje medija i građana za problematiku umjetničkog odgoja djece i prevencije maloljetničkog nasilja, izjavila nam je Ivana Krstanović, PR projekta.

(Doznajemo.com)