U općini Kladanj (BiH) je zbog visokog snijega proglašeno stanje prirodne nepogodne, a tokom noći napadalo je novih 20 centimetara snijega, koji još uvijek pada.

Ekipe zadužene za zimsko održavanje lokalnih i drugih puteva stalno su na terenu i jedva uspijevaju zbog velikih nanosa snijega glavne putne pravce držati prohodnim.

- Posebno je usložnjena situacija u mjesnim zajednicama Tuholj i Brateljevići gdje su naše ekipe provele gotovo čitavu noć čisteći puteve prema naseljenim mjestima. Na ovim putnim pravcima bankine koje su stvorene prilikom čišćenja snijega prelaze visinu od dva metra što dodatno otežava održavanje puteva prohodnim, jer snijeg nemamo gdje ukloniti. Ukoliko tokom noći napadaju nove količine snijega bit ćemo prinuđeni zatražiti pomoć od viših niovoa vlasti i naših privrednih subjekata kako bi angažovali dodatnu mehanizaciju, jer smo već svoje resurse sve iscrpili, istakao je Ziad Vejzović, predstavnik Službe za civilnu zaštitu Općine Kladanj.

Kladanj snijeg 10/01/19 0

I stanovništvo u mjesnim zajednicama Tuholj i Brateljevići, u kojima je danas došlo i do prekida u napajanju električnom energijom i telefonskim vezama, dodatno se aktiviralo angažujući terenska vozila kako bi uklonili snijeg i snabdijeli građane osnovnim životnim namirnicama.

Kladanj snijeg 10/01/19 0

Kladanj snijeg 10/01/19 0

U općini Kladanj trenutno visina snježnog pokrivača u područjima sa većom nadmorskom visinom prelazi 120 centimetara, piše OSLOBOĐENJE PORTAL.

Kladanj snijeg 10/01/19 0

Kladanj snijeg 10/01/19 0