U toku je realizacija projekta Humanitarnog udruženja "Nova nada" iz Norveške pod nazivom "Rame uz Rame", koji se realizuje sa djecom koja imaju usporen razvoj govora.

Projekat se realizuje u prostorijama ZU Plava Poliklinika Tuzla uz pomoć logopeda Ivone Dragutinović i koordinatora Nurdine Mustafić uz veliku pomoć i podršku osoblja ZU Plave Poliklinike Tuzla.

Projekat se realizuje kroz grupne radionice i individualni tretman, a cjelokupan rad je prilagođen djeci.

Radionice se održavaju dva puta sedmično u trajanju od po dva sata. Teme koje se obrađuju na radionicama su u skladu sa dobi djece. Djeca su uključena u izvođenje radionica u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

Cilj u realizaciji projekta je pružiti stručnu pomoć djeci sa usporenim razvojem govora da prevladaju problem.

Tokom tri mjeseca izvršena je opservacija, detekcija, te dijagnostika djece sa govorno-jezičkim poremećajima. Djeca koja su prisustvovala pregledu su bila različitog uzrasta, kao i patologije. Uzrasna razlika se kretala od 2,1 do 9,3 godine.

- Roditelji su aktivni sudionici naših vježbi, kao ravnopravni partneri sa djecom i logopedom, a dane su im i smjernice za rad kod kuće. Na taj način želimo izbjeći bilo kakve nedoumice vezano za dalji rad kod kuće - izjavila je logoped Ivona Dragutinović.

- Projekat "Rame uz Rame" traje šest mjeseci, za svaku radionicu dolaze nam nova djeca sa svojim problemima, a koja se nisu uključila na početku realizacije projekta - navela je koordinator projekta Nurdina Mustafić.

Ovom prilikom pozvala je da djeca sa problemima u govoru dođu u ZU Plava Poliklinika Tuzla za vrijeme održavanja radionica (subota i nedjelja od 10 do 12 sati) ili kontaktiraju na telefon 035 39-31-11.

Nova nada iz Norveške projekat nov 2019a