Autobus Zenica-Sarajevo. Samo što je krenuo, dječačić ide do šofera i pita ga:
- Jesmo li stigli u Semizovac?
- Nismo, sjedi ima još dosta.
Nakon 10 minuta opet:
- Jesmo li stigli u Semizovac?
- Nismo sjedi ima još dosta.
Nakon 10 minuta opet:
- Jesmo li stigli u Semizovac?
- Nismo, bolan. Sjedi, ja ću ti reći kad dođemo u Semizovac.

Dječak se vrati na sjedište i zaspi.
Šofer zaboravi na njega i na ulazu u Sarajevo se prisjeti da je prošao Semizovac. Putnici, shvativši šta se desilo, se izgalamiše na njega i poručiše mu da mu nema druge nego da okrene autobus nazad u Semizovac.
Kad stigoše šofer probudi dječaka i reče:
- Semizovac!!
Mališan izvadi čokoladu i poče da jede.
- Pa je'l ti izlaziš u Semizovcu?
- Ne ja, idem za Sarajevo, nego mi je nena rekla da ne smijem otvoriti čokoladu do Semizovca.