Udruga «Libertas» je u jedanaestom i dvanaestom mjesecu 2020. godine realizirala projekt II. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA I ODRŽAVANJE KREATIVNO-TEHNIČKIH RADIONICA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU OSNOVNOŠKOLSKE DOBI U 2020. GODINI, u skladu s epidemiološkim mjerama, preporukama i naredbama u Kantona Sarajevo (KS) i Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH).

U okviru ovog projekta, u skladu s epidemiološkim naredbama, preporukama i mjerama u KS i FBiH, realizirane su kreativno-tehničke radionice za učenike s teškoćama u učenju i razvoju osnovnoškolske dobi, odnosno natjecanje mladih tehničara u područjima tehničke kulture. Forma, oblik i opseg projekta ove godine su bili prilagođeni epidemiološkoj situaciji u BiH kroz sljedeće organizacijske forme rada: pojedinačni rad/individualna aktivnost, rad u maloj grupi i online model rada. U radionicama su učesnici izrađivali kućice za ptice, geometrijska tijela, kreativne igračke itd., uz pomoć stručnjaka (mentora) koji su ih educirali i potencirali njihove aktivnosti.

Paketići Libertas KNPB 2020 1

Paketići Libertas KNPB 2020 1

Realizacija aktivnosti u okviru ovoga projekta obuhvaćala je suradnju i razmjenu iskustava s članovima Udruženja za podršku ideja «Skakavac».

Po završetku radionica, u skladu s epidemiološkim mjerama, naredbama i preporukama u KS i FBiH, u Sarajevu su upriličene izložbe na kojima su izloženi radovi učesnika projekta nastali za vrijeme trajanja radionica: 09.12.2020. godine izložba u okviru TV i online programa Festivala «Kao nekad pred Božić 2020» u dvorani «Dom mladih», 23.12.2020. godine izložba u hotelu «Delminium» i 28.12.2020. godine izložba u klubu «SSH».

Paketići Libertas KNPB 2020 1

Paketići Libertas KNPB 2020 1

Udruga «Libertas» je učesnicima projekta uručila prigodne nagrade - novogodišnje paketiće.

Paketići Libertas KNPB 2020 1

Paketići Libertas KNPB 2020 1

(Doznajemo.com)