II. kulturno-zabavna manifestacija za studente pod nazivom "Gaudeamus igitur 2018" održana je 24.10 u klubu u Sarajevu, povodom početka nove akademske 2018/2019. godine.

U okviru muzičkog programa ove manifestacije nastupili su magistri i doktori nauka te univerzitetski profesori koji muziku prakticiraju kao hobi te kulturnjaci, koji su se također predstavili publici u ulozi muzičara. Voditeljica programa bila je Ivana Krstanović, a program je otvorio student Pavao Zornija.

U programu su učestvovali: prof. dr. Zlatan Sarić, "doktor za rock and roll" Sretko Vujić, prof. dr. Kasim Tatić, prof. dr. Besim Spahić, prof. Enes Ibričević, prof. Ivana Krstanović, dr. Đani Hot, prof. Suzana Vinković, prof. Ekrem Softić te grupa STILL CRAZY: doc. dr. Saša Leskovac, prof. dr. Haris Cerić i "doktor za bubanj" Mirza Duran. Pokrovitelj projekta je Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Učesnici su se studentima predstavili u ulozi pjevača i instrumentalista, izvodeći  kompozicije širokog žanrovskog spektra. Univerzitetski profesori na ovaj način također imaju edukativnu funkciju prema mladima, jer ukazuju na nešto što je dobro i što valja, baš kao što to rade na predavanjima iz svojih predmeta. Ukazuju na nešto što ne bi smjelo biti zaboravljeno, na tradiciju urbanog i kosmopolitskog izraza. Mlađu publiku pokušavaju educirati o najvažnijim djelima na polju njegovanja popularne muzike te djelovati na razvoj estetičke svijesti mlade publike i estetičkog vrednovanja djela popularne muzike, navode organizatori.

POVEZANO
Gaudeaumus Igitur 2017SARAJEVO: Održana kulturno-zabavna manifestacija za studente «Gaudeamus igitur 2017»

(Doznajemo.com)