Na putu iz Opšte bolnice u Loznici prema Urgentnom centru u Beogradu, u sanitetu je, u ponedjeljak, iznenada umro Mladen Milutinović (66), ugledni ekonomista, koji je bio na čelu Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) "Banja Koviljača", pune dvije decenije.

Na tu poziciju je došao sa rukovodećeg mjesta u preduzeću za gazdovanje šumama "Boranja", koja je dio JP "Srbija šume".

Urgentni centar unutra

Banja Koviljača (Foto: YT printscreen)

Milutinović je na čelo HTP "Banja Koviljača" došao u vrijeme velike hiperinflacije, teškim uslovima poslovanja, ali je uspio da je konsoliduje. Borio se, kao lav, i da sačuva imovinu te firme, bez obzira što su lokalni političari početkom devedesetih uspjeli da preuzmu dio imovine, kao što je slučaj sa restoranom "Bled" i da kontraverznim investitorima podare lokacije za stanbeno-poslovni prostor. Kako su godine prolazile, problema je bilo sve više, ali je uspio, sa zaposlenima, da sačuva svu imovinu na svom mjestu, koju je preuzela država da uređuje, od "Kur salona", koji je početkom godine zasijao sjajem kao nikad ranije, pa do drugih zdanja.

Uz njegovu pomoć i razumijevanje na hiljade izbjeglih i prognanih ljudi našlo je valjan boravak, godinama, u ovdašnjim vilama "Bosna" i "Koviljača", kroz saradnju sa Komesarijatom za izbjeglice i CK Srbije i nekadaše Jugoslavije. U mladosti je bio zapažen fudbaler, šahista i glumac u KUD "Karadžić" u Loznici.

Višegodišnji je bio predsjednik Šah kluba u Banji Koviljači, koji je u to doba ostvario velike uspjehe, a Koviljača je bila domaćin najboljim šahistima zemlje i svijeta. Višegodišnji je aktivista u Regionalnoj privrednoj komori.

Urgentni centar unutra

Direktor Banje Koviljače Mladen Milutinović (Foto: YT printscreen)

Dobitnik je mnoštva nagrada i priznanja, među kojima i ona za najuspješnijeg poslovnog čovjeka koji dodjeljuje Klub novinara koji prate Privrednu komoru Srbije. Bio je velikih prijatelj novinara i medija.

Iza sebe je ostavio dva sina, budućeg građevinskog inženjera i inženjera geodezije i suprugu.