Posljednjom prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju  (MKSJ), Pretresno vijeće I danas je osudilo Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. do 1995. godine. Ratku Mladiću je izrečena doživotna kazna zatvora.

Mladić je osuđen za genocid i progon, istrebljivanje, ubistvo i nečovječno djelo prisilnog premještanja sa područja Srebrenice tokom 1995. godine; za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju i nečovječno djelo prisilnog premještanja u opštinama širom BiH; za ubistvo, terorisanje i protivpravne napade na civile u Sarajevu; kao i za uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija kao talaca. Oslobođen je optužbe za genocid u nekoliko opština u BiH tokom 1992. godine.

Vijeće je utvrdilo da je Mladić počinio te zločine svojim učešćem i doprinosom u četiri udružena zločinačka poduhvata (UZP), odnosno sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu, udruženom zločinačkom poduhvatu vezanom za Sarajevo, udruženom zločinačkom poduhvatu vezanom za Srebrenicu i udruženi zločinačkom poduhvatu vezanom za uzimanje talaca.

POVEZANO
Ratko Mladić porodicaISTINA ZAŠTO SE UBILA KĆERKA RATKA MLADIĆA NAPOKON IZAŠLA NA VIDJELO: Uzela je očev pištolj kad...

Sveobuhvatni udruženi zločinački poduhvat, koji je postojao od 1991. do novembra 1995. godine, imao je za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo činjenjem zločina u opštinama širom BiH (Opštine). Vijeće je utvrdilo da dokazi nisu potkrijepili nalaz da je zločin genocida predstavljao dio cilja Sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata.

Sudije su utvrdile da su snage bosanskih Srba ubile brojne bosanske Muslimane i bosanske Hrvate, dok su brojni drugi prisilno raseljeni iz svojih domova tokom preuzimanja kontrole nad opštinama ili nakon napada na nesrpska sela.

“Okolnosti su bile strašne; oni koji su pokušali da odbrane svoje domove bili su suočeni s nemilosrdnom silom. Izvršavana su masovna pogubljenja, a neke žrtve su podlegle nakon premlaćivanja. Mnogi od počinilaca koji su zarobili bosanske Muslimane pokazivali su malo ili nimalo poštovanja za ljudski život i dostojanstvo”, naveo je predsjedavajući sudija Alphons Orie. 

Druge žrtve su uhapšene, zatočene u zatočeničkim objektima, često u nehumanim životnim uslovima, izložene mučenju, premlaćivanju, silovanju i drugim djelima se*sualnog nasilja, i nakon toga premještene izvan tih opština.

Vijeće je utvrdilo da je Mladić bio od ključne važnosti za počinjenje tih zločina, i to u tolikoj mjeri da bez njegovih djela ti zločini ne bi bili počinjeni na način na koji su počinjeni. Sudije su stoga utvrdile da je on značajno doprinio postizanju zajedničkog cilja da se trajno uklone bosanski Muslimani i bosanski Hrvati s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo činjenjem zločina. Mladić je proglašen krivim za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju i nečovječno djelo prisilnog premještanja.

Vijeće je takođe utvrdilo većinom glasova (uz protivno mišljenje sudije Oriea), da su neposredni počinioci u nekoliko opština namjeravali da unište bosanske Muslimane u tim opštinama kao dio zaštićene grupe. Međutim, sudije su zaključile da su bosanski Muslimani koji su bili meta napada u svakoj od opština predstavljali relativno mali dio i nisu na druge načine predstavljali značajan dio zaštićene grupe. Shodno tome, Vijeće se nije uvjerilo da je jedini razumni zaključak bio da su neposredni počinioci posjedovali potrebnu namjeru da unište značajan dio zaštićene grupe bosanskih Muslimana.

Sudije su utvrdile da je Mladić od maja 1992. do novembra 1995. godine značajno doprinio udruženom zločinačkom poduhvatu širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja (udruženi zločinački poduhvat vezan za Sarajevo).

Tokom tog perioda VRS je svakodnevno namjerno granatirala i djelovala iz snajpera po civilnom stanovništvom Sarajeva, često na lokacijama koje su imale malu ili nikakvu vojnu vrijednost, što je za posljedicu imalo smrt i ranjavanje na hiljade građana. Stanovnici  Sarajeva, objasnio je predsjedavajući sudija Orie, “bili su prisiljeni da žive u stanju neprestane opasnosti. Svaki put kad bi oni, ili njihovi najbliži, izašli iz kuće, pitali bi se da li će se naći na nišanu snajperske ili artiljerijske vatre”.

Sudije su utvrdile da je Mladić namjeravao da počini te zločine kako bi postigao cilj  udruženog zločinačkog poduhvata vezanog za Sarajevo i da su njegova djela bila od presudne važnosti za počinjenje tih zločina. Vijeće je stoga proglasilo Mladića krivim za zločine terorisanja, protivpravnih napada na civile i ubistva.

Vijeće je takođe utvrdilo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao zajednički cilj uzimanja osoblja UN za taoce kako bi se NATO prisilio da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba (udruženi zločinački poduhvat vezan za uzimanje talaca).

S tim ciljem su snage bosanskih Srba zatočile osoblje UN od približno 25. maja do 24. juna 1995, i odvele ih na razne lokacije širom BiH. Neki od njih su vezani lisicama, nekad s uperenim vatrenim oružjem, na lokacijama od vojnog značaja. Mladić je namjeravao da zatoči to osoblje UN i prijetio im je tokom njihovog zatočenja kako bi postigao cilj prestanka vazdušnih napada snaga NATO.

Sudije su zaključile da je Mladićev doprinos bio presudan za provođenje ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata vezanog za uzimanje talaca te da je on stoga kriv za zločin uzimanja talaca.

Vijeće je nadalje utvrdilo da je 1995. godine Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj eliminisanje bosanskih Muslimana u Srebrenici (udruženi zločinački poduhvat vezan za Srebrenicu).

Mladić je u martu 1995. godine potpisao naređenje za stratešku opreaciju protiv te enklave, s namjerom da je isprazni od stanovništva bosanskih Muslimana i da to područje postane dio srpske teritorije. Nakon što je VRS ušla u Srebrenicu 11. jula 1995. godine, žene, djeca i neki stariji muškarci bosanski Muslimani prisilno su premješteni iz enklave na teritoriju pod kontrolom bosanskih Muslimana. Muškarci bosanski Muslimani su odvedeni iz baze Ujedinjenih nacija u Potočarima, zatočeni u privremenim zatočeničkim objektima i kasnije, zajedno sa hiljadama drugih koji su uhvaćeni iz kolone koja je iz enklave bježala pješice, autobusima prevezeni na razne lokacije u opštinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik gdje su pogubljeni.

Vijeće je utvrdilo da je Mladić namjeravao da postigne cilj udruženog zločinačkog poduhvata za Srebrenicu uništenjem bosanskih Muslimana u Srebrenici putem ubistva muškaraca i dječaka i prisilnog premještanja žena, male djece i nekih starijih muškaraca. Vijeće je stoga Mladića proglasilo krivim za genocid, progon, ubistvo, istrebljivanje, i za nečovječno djelo prisilnog premještanja.

Strane u postupku imaju pravo da ulože žalbu na presudu. Žalbeni postupak, ukoliko do njega dođe, treba se voditi pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MMKS).

Ratku Mladiću se u kaznu uračunava do sada provedeno vrijeme u pritvoru.

Pretresno vijeće I je radilo u sastavu sudija Alphons Orie (predsjedavajući, Nizozemska), sudija Bakone Justice Moloto (Južnoafrička Republika) i sudija Christoph Flügge (Njemačka).

Suđenje je počelo 16.05.2012. i izvođenje dokaza je trajalo preko četiri godine, tokom kojih je Vijeće zasjedalo 530 dana suđenja, čulo svjedočenje 592 svjedoka i prihvatilo gotovo 10.000 dokaznih predmeta. Vijeće je takođe formalno primilo na znanje otprilike 2.000 činjenica o kojima je presuđeno. Iznošenje završnih riječi je trajalo od 05. do 15.12.2016.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 155 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 6 optuženih.

MILORAD DODIK: Ratko Mladić je heroj za sve Srbe i to ova presuda ne može promijeniti

Predsjednik RS Milorad Dodik obratio se javnosti nakon što je sudsko vijeće Haškog tribunala (ICTY) izreklo doživotnu kaznu zatvora bivšem komandantu Vojske RS Ratku Mladiću.

Dodik  smatra da je sud donio odluku u uslovima nejednakog tretiranja te da presuda Mladiću nije nikakvo iznenađenje. On je istakao da je Mladić heroj i patriota za Srbe te da će današnja presuda samo osnažiti taj osjećaj.

Predsjednik RS ocijenio je presudu Mladiću sramnim šamarom srpskim žrtvama, dodajući kako Mladiću ne može suditi bilo kakav sud, već istorija. Kako tvrdi, ne zna da bilo ko u RS vjeruje da je Mladić kriv za ratne zločine.

Ratko Mladić ICTY

Dodik je dodao da je Mladić dijelio patnje svog naroda i da je ušao u srpske pjesme. On je izjavio da niko nije bio naivan i smatrao da se Mladić vodi na suđenje, jer je on prilikom hapšenja bio već i osuđen.

Po Dodiku, Tužilaštvo u Den Haagu nije nikada optužilo nekoga ko nije Srbin. Dodik je izjavio kako su osuđene brojne osobe za udruženi zločinački poduhvat nad Bošnjacima i Hrvatima.

Podvukao je da je odnos Haškog suda prema srpskim žrtvama neopravdan i da je Srbima izrečeno mnogo više kazni nego Bošnjacima i Hrvatima. Izrazio je žaljenje za bilo koju žrtvu na bilo kojoj strani. Kako tvrdi, volio bi da i sa drugih strana bude isto žaljenje, ali da entitet Federacija BiH likuje na oslobađajuću presudu Naseru Oriću.

Dodik smatra da se istorija neće izučavati po presudama Haškog tribunala koji je, navodno, otežao razvoj pomirenja u BiH. Poručio je da se iz udžbenika za srpske škole treba izbaciti sve što ima veze s Haškim tribunalom.

Istakao je da je cilj ovakvih presuda da se amnestira ideologija prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića o stvaranju "mudžahedinske države". Ponovio je kako je BiH nemoguća zemlja i da se dodatno pokušava satanizirati Republika Srpska.

On je analizirao da se treba "okupiti" oko RS i Srbije, jer je, smatra, evidentno kako se manji bh. entitet ne može osloniti na međunarodnu zajednicu. Dodik smatra da će istorija jednog dana potvrditi kako je to Haški tribunal sudio Srbima.

Tokom konferencije za medije Milorad Dodik je nosio bedž s istim simbolom kao i Ratko Mladić na današnjem izricanju presude.

MLADIĆEVA SKRIVENA PORUKA: Podsjetimo, Mladić je danas na reveru svog sakoa tokom izricanja prvostepene presude
u Haškom tribunalu nosio amblem sa cvijetom Natalijine ramonde, koji inače simbolizuje stradanja tokom Prvog svjetskog rata.

Amblem sa stilizovanim prikazom ovog cvijeta u kombinaciji s Ordenom albanske spomenice je simbol obilježavanja Dana primirja u Prvom svjetskom ratu.

Natalijina ramonda (Ramonda nathalie) uzet je kao glavni motiv za Dan primirja upravo zbog svoje višestruke simbolike. U botanici je ova biljka poznata kao cvijet “feniks”, jer i kada se potpuno osuši, ukoliko je zalijete, može oživjeti.