U Memorijalnom centru u Potočarima klanjana je dženaza-namaz,  koji je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, Husein ef. Kavazović, i obavljen ukop posmrtnih ostataka 71 žrtve genocida u Srebrenici, među kojima je i sedam maloljetnika.

Najmlađa žrtva koja je ukopana u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. godine.

Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su smiraj pronašle 6.504 žrtve genocida, a traga se za još približno 1.000.

Nakon završene komemoracije, brojna izaslanstva iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta prošle su kroz memorijalni kompleks u Potočarima i položile cvijeće uoči vjerskog dijela 22. godišnjice srebreničkog genocida.

Svatko na svoj način, učenjem Fatihe ili minutom šutnje odali su počast nevino ubijenim, piše agencija Patria.

Nakon polaganja cvijeća, održan je poetsko-glazbeni recital "Mrva pravde i zrno istine", gdje su recitirani stihovi iz poeme Majkama Srebrenice Abdulaha Sidrana i knjige Dan sjećanja Rifata Rastodera.

Na kolektivnoj dženazi u Potočarima danas je ukopana i jedna žena, Đemila Mahmutović. Imala je samo 33 godine kada je ubijena, a njeni posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Zalazje, na području Srebrenice. Đemilin suprug Omer Mahmutović ukopan je 2010. godine.

Ibrahim Mahmutović, Đemilin sin imao je 13 godina kada je majku posljednji put vidio, piše agencija Patria.

- Posljednji put sam je vidio 9. jula 1995. godine kada je bila ranjena. Prebacili su je u Fabriku akumulatora odnosno tada bazu UNPROFOR-a ne bi li joj pomogli. Mi smo je odvezli i nismo znali šta se dešava dok se nismo predali odnosno ušli u srpski obruč 11. jula. Od komšinice koja je radila u bolnici doznali smo da je prebačena u bolnicu mrtva, kazala nam je da je uspjela da je prekrije. Kad sam 2011. pozvan na identifikaciju, tada je bila pronađena samo jedna kost. Nisam htio da je ukopam, jer sam očekivao da će se naći još kostiju. I prošle godine su mi nudili, ali nisam pristao, navodi Ibrahim.

Ove godine, brat i on pristali su na ukop samo jedne kosti.

Srebrenica 11/07/2017 1

Spisak žrtava čiji su posmrtni ostaci danas ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari:

Hasanović (Avdulah) Ševket (1974), Ćerimović (Mumin) Fadil (1969), Hasanović (Emin) Rešid (1929), Husejinović (Uzeir) Bećir (1937), Osmanović (Šaban) Abdulah (1964), Šabanović (Mehan) Rasim (1945), Beganović (Selman) Sabahudin (1976), Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962), Salkić (Mustafa) Munib (1979), Harbaš (Salih) Bajro (1947), Harbaš (Bajro) Adem (1974), Salihović (Selman) Mirzet (1978), Salihović (Huso) Alija (1923), Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933), Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929), Suljić (Kemal) Damir (1979), Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970), Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955), Mujić (Meho) Hajrudin (1979), Jašarević (Mujčin) Fikret (1970), Gabeljić (Rasim) Amir (1965), Mehmedović (Hasan) Selim (1953), Osmanović (Omer) Sinan (1940), Salihović (Mesud) Kemal (1953), Huremović (Mujo) Ibro (1954), Malić (Alija) Ibrahim (1938), Riđić (Husein) Rajif (1951), Nukić (Sejdalija) Đemal (1979), Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951), Memić (Huso) Neđib (1955), Cvrk (Osman) Behaija (1948), Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957), Muhić (Ahmet) Hidajet (1966), Agić (Ćamil) Sadik (1965), Husić (Mustafa) Muhamed (1972), Suljić (Suljo) Ramiz (1972), Efendić (Edhem) Senajid (1960), Mustafić (Šefik) Vahid (1960), Mandžić (Salih) Jakub (1958), Fejzić (Nezir) Zule (1963), Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961), Smailović (Adil) Omer (1961), Alić (Mursel) Sead (1969), Alić (Dahmo) Smail(1967), Jusić (Jusuf) Sehid (1968), Mujić (Bekto) Bego (1946), Jahić (Nedžib) Enver (1977), Selimović (Hajrudin) Mesud (1979), Imamović (Mustafa) Zaim (1974), Imamović (Mustafa) Zejad (1976), Krdžić (Ibiš) Ejub (1935),  Ademović (Ševal) Šefik (1979), Mehmedović (Hasan) Hazim (1973), Mehmedović (Adem) Hasan (1953), Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972), Hafizović (Mušan) Husein (1963), Bečić (Mujo) Hakija (1943), Ćerimović (Mumin) Senahid (1971), Muminović (Rasim) Ramiz (1957), Skeledžić (Nezir) Edo (1930), Jusić (Osman) Bajro (1972), Omerović (Osmo) Osman (1970), Mustafić (Šefik) Sakib (1954), Malagić (Ramo) Šaban (1956), Turković (Ahmet) Nedžib (1977), Hasanović (Emin) Abdulah (1939), Krdžić (Hakija) Junuz (1943), Suljić (Azem) Fehim (1957), Junuzović (Sabit) Omer (1959), Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973), Selimović (Omer) Ibrahim (1969).

Srebrenica 11/07/2017 1