U sklopu priprema za rekonstrukciju uzletno-sletne piste na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, trenutno su traju radovi na rekonstrukciji dijela parkirne platforme za avione.

Građevinski radovi se odvijaju 24 sata dnevno, a stručne službe aerodroma Sarajevo poduzele su niz organizaciono-tehničkih mjera kako izvođenje radova ne bi uticalo na sigurnost i redovnost avio prometa. Rekonstrukcija bi trebala  biti završena početkom idućeg mjeseca.  Vrijednost investicije je blizu  800 000 KM, treba biti rekonstruisano oko  3.500 m2 postojeće parking platforme, odnosno zamijenjeno  novim slojevima i završnom betonskom pločom  debljine 30 centimetara, a sve u skladu sa međunarodnim ICAO standardima.

Izgradanja platforme Sarajevski aerodrom 11/04/2017b

Rekonstrukcija se vrši zbog  problema u eksploataciji dijela platforme, konkretno zbog problema sa  kolotrazima koje su uzrokovali točkovi aviona na parking pozicijama, a zbog čega je vrlo često bilo neophodno vršiti zamjenu asfalta na tim dijelovima platforme. Riječ je  faznoj rekonstrukciji platforme, u periodu od više godina, koja treba omogućiti novi period eksploatacije od minimalno 20 godina. Prva faza rekonstrukcije je uspješno završena 2014. godine kada je rekonstruisano oko 1.600 m2 platforme.

(Doznajemo.com)