- Radi očuvanja digniteta Ministarstva civilnih poslova BiH i potpunog i objektivnog informisanja javnosti, u obavezi smo da reagujemo na netačne navode koji se pojavljuju u medijima poslednjih dana, a u vezi sa Opštim pozivom za lica koja su stekla državljanstvo BiH naturalizacijom poslije 06.04.1992.godine, a prije 01.01.2006.godine - navodi se u današnjem obavještenju za javnost, koje potpisuje Služba za informisanje Ministarstva civilnih poslova BiH. Prenosimo:

            Netačan je navod u pojedinim medijima da se provodi treća revizija državljanstava. Revizija je jedna i traje u kontinuitetu od 1999. godine, a Ministarstvo civilnih poslova raspisalo je po treći put poziv u okviru iste revizije kako bi na transparentan način omogućili svim državljanima Bosne i Hercegovine koji podliježu reviziji, da budu obaviješteni o svojim obavezama, a posebno licima sa nepoznatim adresama. Na ovaj način po treći put pružena je mogućnost  svima koji su predmet revizije da dostave traženu dokumentaciju (Opšti pozivi iz 2006. godine, 2008. godine i 2015. godine), ukoliko žele da zadrže stečeno državljanstvo Bosne i Hercegovine.

            Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegine obavezano je da provede reviziju svih lica naturaliziranih poslije 06.4.1992. godine, a prije 01.01.2006. godine. Naime, članom 1. tačka 7.  Ustava Bosne i Hercegovine je propisano da će Parlamentarna skupštine Bosne i Hercegovine regulisati status lica naturaliziranih poslije 06.4.1992. godine, što je ona, kao zakonodavni organ vlasti i učinila donošenjem Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine 1999. godine, kojim je propisala da reviziju vrši Državna komisija formirana od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a kasnijim izmjenama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine polovinom 2009. godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je obavezano da provede reviziju svih lica naturaliziranih poslije 06.4.1992. godine, a prije 01.01.2006. godine.

            Potpuno je netačna informacija u pojedinim medijima da su samo Bošnjaci iz Sandžaka predmet revizije. Takvim navodima dovode se u zabludu naturalizirane osobe, i izaziva nepotrebna zabrinutost kod njih. Revizija se odnosi na SVA naturalizirana lica u periodu od 06.4.1992. do 01.01.2006.godine, bez obzira iz koje države rođenja (porijekla) dolaze. To je vidljivo i iz odredaba Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine koje regulišu tu materiju, kao i iz Općeg poziva od 05.10.2015. godine.

            Važno je naglasiti da se državljanstva neće automatski oduzimati nakon isteka roka, poslije 05.10.2016. godine. Odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano je da, ukoliko naturalizirane osobe ne dostave tražene informacije, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegine MOŽE oduzeti državljanstvo, što ne znači da i mora. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će brižljivo razmotriti svaki pojedinačni predmet, te potpuno i pravilno utvrditi sve pravno relevantne činjenice.

            Još jednom podsjećamo da je razlog za objavljivanje predmetnog Opšteg poziva od 05.10.2015. godine veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije. Ta lica se više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini koje su prijavila u vrijeme sticanja državljanstva, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu. Pisani pozivi kojima se traži od tih lica dostavljanje određene dokumentacije za reviziju,  vraćaju se kao neuručeni, zato što su ta lica nepoznata na tim adresama ili su odselila sa tih adresa.

            Ministarstvo civilnih poslova BiH ranije je organizovalo sastanke sa predstavnicima udružnja građana i spremno je da i ubuduće razgovara sa svima zainteresovanim za postupak revizije i da predoči tačne i pouzdane informacije o postupku revizije državljanstva.

(Doznajemo.com)