Prema legendi ispod ovog jedinstvenog kamena, pokopani su vladari drevnog grada na Gradini ponad današnjeg naselja Podgradina, a prilikom pokušaja da se razbije kamen i otkrije tajna, krv je prsnula iz procijepa, a jedan kamenčić je iskočio i odletio prema groblju

Glamočko polje, koje spada u red naših naljepših kraških ravnica površine 130 kvadratnih kilometara, krije u sebi stotinu čuda, ali jedno pobuđuje posebnu pažnju: kamen “ni na nebu ni na zemlji”, u narodu poznat kao “Kamen na tri puljka”!

Stručnjavi nisu ni do danas dali precizan odgovor ko, kada i kako je teški kameni blok na još težem kamenom postolju postavio na tri kamenčića. Postoje pretpostavke i tumačenja, ali tajna nikada nije odgonetnuta.

Kamen Glamoč 1

Misterija koja `golica maštu`

Kamen Glamoč 1

U Glamočkom polju, smještenom na jugozapadnom dijelu BiH, tajna je i ogromni kameni nišan, turban iz “turskog vakta i zemana”, o kome nema pouzdanih podataka kako je tu dospio i kome je podignut ovaj nagrobni spomenik.

Zanimljivost se vezuje i za ovdašnju ponornicu koja teče “uzvodno” iz Donjeg u Gornje polje. Ovaj, u prvi mah zbunjujuća prirodna pojava, dobija odgovor ako se zna da je nadmorska visina Donjeg polja veća od Gornjeg.

Od tri pomenuta “glamočka ćuda” prvo je najveće i samo po sebi ište odgovor: zašto su dva kamena bloka odvojena sa tri kamenčića?

Kamen Glamoč 1

Za naučnike ovaj ogromni kameni blok, postavljen na tru mala kamena poput stola, pripada stećku koji ima sva obilježja dolmena, ali samo po svojim konstruktivnim elementima. Zasigurnio je da ne pripada vremenu bronzanog doba, već srednjem vijeku XIV ili XV stoljeću. Za istraživače sve dalje je pod velom tajne.

ŠTA KAŽE LEGENDA? Prema jednoj od legendi “Kamen na tri piljka” leži na ploči ispod koje su pokopani vladari drevnog grada koji se nalazio na brdu Gradina ponad današnjeg naselja Podgradina.

Nadalje narodna predaja nastavlja da su neki pokušali podići kameni blok kako bi otkrili šta je ispod kamena, a kako je blok bio pretežak, pokušali su ga razbiti, na što ukazuje današnja rascjep poput reza pilom. Dogodilo se nešto neobično, navodno. Iz kamena je prsnula krv, što je izazvalo neviđeni strah. Takvi su pobjegli glavom bez obzira. Tom prilikom jedan od četiri kamenčića je, prema priči, iskočio i odletio u pravcu groblja koje je udaljeno oko 600 metara. Tako je kamen ostao samo na tri mala kamena!

KAMEN SE POMJERA?! Prema smionim trvdnjama starosjedilaca “Kamen na tri piljka” ne miruje na jednom mjestu. Događa se njegovo misteriozno pomjeranje. Tokom godine pomjeri se par centimetara u pravcu groblja, a slijedeće godine se vraća na prvobitno mjesto. Glamočanin Goran Petković je čak javno obznanio: "U misteriozno pomjeranje kamena uvjerili smo se bezbroj puta preciznim mjerenjem njegovog položaja!"

Kamen Glamoč 1

(Doznajemo.com/Aura.ba)