Mještani naselja Liješeva i Hanova u Visokom zabrinuti su zbog pojave "crvenog potoka" u njihovim naseljima!

Jedan čitalac portala visoko.co.ba poslao je fotografije zamućenog potoka, a na ovom portalu navode da je ovo pojava koja se i ranije dešavala.

Navodno je za crveni potok krivo ispuštanje klaoničkog otpada u potok Liješevica, koji se dalje ulijeva u rijeku Radovljanku, čime ova vrsta neekološkog pristupa, ima dalekosežnije posljedice.

- Na dojavu lokalnog stanovništva prošle godine smo pisali i upozoravali na tzv. "crveni potok" (Liješevica) koji iz pravca Liješeve teče prema Hanovima i ulijeva se u rijeku Radovljanku. Ista situacija je i ovih dana, i ista zabrinutost mještana koji su nam ponovo poslali slike i ponovo su uznemireni zbog opasnosti po lokalni vodovod - navodi spomenuti izvor, koji dodaje da ranije ova pojava dešavala samo noću, ali sada je uočljiva i po danu.

Liješeva je inače naselje u Visokom, koje se nalazi na granici sa općinom Kiseljak.

Crveni potok Visoko 06/06/18 0

Crveni potok Visoko 06/06/18 0

Crveni potok Visoko 06/06/18 0