Osamnaesto izdanje mozaičkog magazina «Duga Presshura», o temiu «Historijsko naslijeđe, zaštita i promocija nacionalnih spomenika», održano je jučer na lokaciji Starog grada Dubrovnika u općini Ilijaš (Kanton Sarajevo). Urednica i voditeljica programa bila je Ivana Krstanović.

Mozaični magazin «DUGA PRESSHURA» organizira Udruga «Libertas», pod pokroviteljstvom Fondacije Schüler Helfen Leben.

Volonteri Udruge «Libertas», inače studenti Univerziteta u Sarajevu, bili su gosti ovog izdanja magazina «Duga Presshura». Tom prigodom su obišli lokacije Starobosanski grad Dubrovnik, Kneževska nekropola Kopošići i Kopošići II, a predstavnici Asocijacije nezavisnih intelektualaca «Krug 99» i HNV BiH, profesor Adil Kulenović i dr. sc. Marijo Pejić upoznali su ih s prirodnim i historijskim predispozicijama Starog grada Dubrovnika kod Ilijaša za razvoj turizma.

Duga Presshura SG Dubrovnik 0

Ostaci Starog grada se polako obnavljaju

«Po dubrovačkom kroničaru Jakovu Lukareviću, Starobosanski grad Dubrovnik, koji se 1404. godine spominje u dubrovačkim arhivima, osnovali su Dubrovčani kojima je Kulin ban dao na eksploataciju srednjobosanske rudnike. Vjeruje se da je to prva dubrovačka kolonija u Bosni i mjesto gdje je pokrenuta inicijativa za izdavanje Povelje Kulina bana. Utvrđeno je da je to upravno-politički centar jedne teritorijalne jedinice u tzv. Kraljevoj zemlji, odnosno trgovački i zanatski centar, gdje se odvijala svakodnevna trgovina», izjavio je Adil Kulenović.

Govoreći o Nekropoli kneza bosanskog Batića u Kopošićima, dr. sc. Marijo Pejić je naglasio da je to jedan od najljepših spomenika srednjeg vijeka te da po postotku ukrašenih stećaka i zastupljenosti ornamenata prednjači u regiji.

Studenti Pavao Zornija, Branko Mandić, Anđela Buzuk i Maida Miljković naveli su da su fascinirani kulturno-historijskim naslijeđem na ovom području te da su ih posebno dojmili Istočna kula, ostatak Gornjeg grada Dubrovnika, Stećak kneza Batića, Stećak kneginje Vukave, Stećak djeteta i oca Kneza Batića i Stećak s duplim podnožjem.

Nakon obilaska ovih lokacija, učesnici magazina «Duga Presshura» bili su gosti na svečanosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina, koju su organizirali NK ICOMOS u BiH, Općina Ilijaš i Koordinacijsko vijeće udruga koje se bave zaštitom spomenika.

Duga Presshura SG Dubrovnik 0

(Doznajemo.com)