Kupališta na Crnogorskom primorju mogla bi biti otvorena 18. maja, a "Morsko dobro", u saradnji sa Institutom za javno zdravlje (IJZ), priprema set mjera kako bi gostima bila omogućena zdravstvena bezbjednost.

To je za podgoričke Vijesti izjavio direktor "Morskog dobra", gospodin Predrag Jelušić, istakavši da je za zakupce plaža i ugostiteljskih objekata pripremljen i set olakšica - umanjenje zakupnina i plaćanja u 12 rata.

Kupališna sezona u Crnoj Gori godinama je zvanično počinjala 1. maja, a Jelušić navodi da procjene govore da će zbog pandemije koronavirusa biti u funkciji 18. maja:

- Kupališta i privremene lokacije u zoni morskog dobra staviće se u funkciju u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i naredbi Ministarstva zdravlja, a zasada je procjena da će to biti 18. maja. Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom preporučujemo zakupcima da započnu pripreme na organizaciji kupališta, postavljanju bova, uslužnih objekata, spasilačke službe i slično. Ukoliko se ovaj rok potvrdi, realna očekivanja su da plaže najkasnije do 1. juna budu u punoj funkciji.

Jelušić je najavio i set mjera za organizaciju kupališta:

- U saradnji sa IJZ i Ministarstvom održivog razvoja i turizma pripremamo set mjera u cilju poštovanja fizičke distance i sprečavanja potencijalnog širenja virusa. Te mjere podrazumijevaće organizaciju plažnog prostora (djelova sa mobilijarom i bez njega) na način da se omogući i vidljivo obilježi adekvatna distanca između kupača (ili grupe kupača kao što je porodica), ograničavanje broja istovremenih kupača u odnosu na kapacitet plažnog prostora, mjere održavanja čistoće i higijene na kupalištima, mjere koje se odnose na ugostiteljske i druge usluge, mjere koje se odnose na organizaciju zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti na kupalištima. Naš prijedlog je upućen i Operativnom štabu za turističku privredu, čiji je Javno preduzeće ujedno i član, i Privrednoj komori Crne Gore gdje je prihvaćen od strane Odbora za turizam i ugostiteljstvo.

Već je donesen dodatni set mjera kako bi se pomoglo zakupcima.

- Jedna od prvih mjera koje smo donijeli saglasno smjernicama Vlade i odmah po proglašenju pandemije bilo je odlaganje roka za plaćanje zakupnine na tri mjeseca, počev od 1. aprila 2020. Prateći dosadašnji razvoj situacije, a u skladu sa Hitnim mjerama koje je Vlada usvojila kao reakciju na negativne ekonomske efekte usljed pandemije novog korona virusa, zasada smo pripremili dodatni set olakšica za korisnike morskog dobra, koji je usvojio Upravni odbor. Korisnicima ugostiteljskih objekata - restorana u zoni morskog dobra koji rade 12 meseci, odnosno tokom cijele godine, izvršićemo umanjenje godišnje naknade za period od 90 dana, odnosno za period kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni, precizirao je Jelušić. koji je dodao da su zakupce kupališta oslobodili obaveze dostavljanja (uplate) činidbene garancije za dobro izvršenje ugovora za 2020.

- Omogućili smo svim zakupcima plaćanje godišnje naknade za 2020. u većem broju rata, uz obavezu dostavljanja bankarske garancije, s tim da posljednja rata dospijeva najkasnije do 1. decembra 2020. Zakupce koji su hotelske objekte stavili u funkciju za potrebe karantina, oslobodili smo plaćanja godišnje naknade za 2020. Zakupcima koji imaju zaključene dugoročne investicione ugovore omogućen je zastoj u realizaciji ugovorenih obaveza, u periodu od 90 dana, računajući od 1. aprila 2020.

Prema najavama, kvalitet morske vode ispitivaće se tokom jula i avgusta svakih deset dana, odnosno svakih petnaest tokom juna i septembra, potvrdio je Jelušić.

On je istakao da se voda planira kontrolisati češće i na više lokacija nego prethodnih godina, zbog situacije u kojoj je sanitarna ispravnost od posebnog značaja za bezbjednost zdravlja kupača.

- Za razliku od mnogih drugih destinacija na Mediteranu, već imamo sklopljen ugovor sa Institutom za biologiju mora, čije akreditovane laboratorije će ovog ljeta vršiti uzorkovanje i analizu morske vode na 110 uređenih i izgrađenih kupališta...

Ugovor sa Institutom za biologiju mora... zaključen je na iznos od 69.888,38 eura, što obuhvata redovni monitoring i vanredna, ponovna i kontrolna uzorkovanja.