Na području zoološkog vrta u sklopu Pionirske doline u Sarajevu danas je laboratorija Veterinarskog fakulteta u Sarajevu dijagnostičkom pretragom utvrdila prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 kod dva labuda.

U ovom trenutku se vrši laboratorijska dijagnostika za utvrđivanje podtipa N virusa. Najvjerovatnije je ponovo riječ o podtipu N8 koji je prethodno utvrđen u Prijedoru, ali i na području cijele Evrope, međutim do konačne laboratorijske potvrde nije moguće sa sigurnošću potvrditi ovu informaciju!

Tim povodom održan je sastanak Zajedničkog centra za kontrolu bolesti u proširenom sastavu s predstavnicima nadležnih kantonalnih službi i u ovom trenutku se provode mjere sanacije žarišta u skladu sa odredbama legislative na snazi.

U skladu s do sada prikupljenim informacijama i načinom držanja, bolest je najvjerovatnije unesena kontaktom s divljim migratornim pticama. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine ponovo obaviještava sve vlasnike peradi da pojačaju na svojim imanjima provođenje biosigurnosnih mjera i spriječe kontakt divljih i domaćih ptica.

Nadležna tijela najavljuju kako će nastaviti s provođenjem propisanih mjera na zaraženom i ugroženom području u narednom periodu, o čemu bi javnost trebala biti blagovremeno obaviještena.