Irska je zemlja legendi pa je u pričama o ovoj zemlji ponekad teško razlučiti šta je istina, a šta fikcija. Više kao legenda djeluje priča da je osmanlijski sultan Abdul Medžid I, 1847. godine tokom čuvene Velike krompirove gladi, donirao novac za gladne Irce. Ipak, to je istina dokumentovana i dan-danas prisutna na irskim ulicama. Kako?

Pogledajte grb irskog fudbalskog kluba Drogheda United i možete vidjeti simbol mjeseca i zvijezde.

Donacija osmanlijskog sultana dokumentovana je u nekoliko publikacija koje datiraju sredinom 19. vijeka. The Brooklyn Daily Eagle piše da je u vrijeme velike gladi u Irskoj, Osmanlijski sultan Abdul Medžid I ponudio donaciju od 10.000 funti i brodove sa hranom. Charles Mackay u biografiji Sir Roberta Peela iz 1851. godine piše potpuno isto.

Međutim, vjerodostojni izvori kasnije kazuju da je sutanova donacija iznosila 1.000 funti ili 1.000 turskih lira, što je ekvivalent današnjih 160.000 dolara. Sultan nije odustao od 10.000 funti nego je doznavši da je engleska kraljica Viktorija uputila 2.000 funti pomoći donirao duplo manje, ali uz dodatak. Sve to da ne bi poremetio diplomatske odnose.

Asistent Ahmet Ögreten koji predaje historiju na Kastamonu univerzitetu na sjeveru Turske objašnjava poteze sultana Abdul Medžida I.

– Bio je običaj među muslimanima da ako kažu da će dati donaciju, a dozvoljeno im je da daju samo dio, novac ne uzimaju nazad. Naći će načina da dostave cijelu donaciju, na ovaj ili onaj način.

Pretražujući arhive u Istanbulu i Irskoj on je našao dokaze da je donacija zaista uručena.

Stručnjavi se spore da li je su uz donaciju u novcu stigla i tri broda s pšenicom i kukurzom. Sudeći po zahvalnici grada Droghede koja se čuva u Otomanskom arhivu u Istanbulu čini se da jesu. Ipak, neki još pomoć u namirnicama dovode u pitanje tvrdeći da se radilo o komercijalnim brodovima.

Brendan Matthews smatra da je priča o brodovima s pomoći čista koincidencija. On tvrdi da mjesec i zvijezda na gradskom grbu Droghede potiču iz 12. vijeka. Odatle i taj simbol na grbu Drogheda Steam Packet kompanije. Zbog toga smatra da kada su tri osmanlijska broda s namirnicama došla u luku, da su vidjeli njima bliske simbole, pa su dio svog tereta uručili gladnim Ircima.

Kako god bilo, nesporno je da je sultan Abdul Medžid tokom velike gladi pomogao ljudima koje nikada nije vidio i kojima ništa nije dugovao. Bio je dužan samo svojim vjerskim i ljudskim osjećajima.

O tome svjedoči i spomen ploča koju je 1995. godine otkrio tadašnji načelnik Droghede William Frank. Ona stoji na Drogheda hotelu, u kojem su bili smješteni i osmanlijski mornari koji su donijeli teret prijeko potrebne pomoći.

Izvor: Kameni spavač