Neobičnu intervenciju, blago rečeno, imali su danas radnici preduzeća Park na Socijalnom i to čak tri službe, jer su morali uklanjanjati ćilime, posuđe, prostirke, odjeću i drugo sa stabala, pločnika, zelenih površina koje su stanari obližnje zgrade (tzv. "šibica", op. prir.) kroz prozore izbacili iz svog stana, piše KJKP Park Sarajevo na svojoj stranici i dodaje još i sljedeće:

- Naime stanari višespratne zgrade na raskrsnici ulica Ložionička i Envera Šehovića, kod taksi stajališta, izbacili su većinu pokućanstva kroz prozor stana direktno na zelene površine, pješačke staze, trotoare. Veliki dio odbačenih predmeta - ćilimi, prostirke i drugo završio je na granama stabala, pa je osim Parkove jedinice zadužene za održavanje površina u Novom Sarajevu, morala biti angažirana i mehanizacija odnosno auto-korpa i radnici obučeni za rad na visini kako bi odbačeni otpad uklonili iz krošnji stabala.

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

Osim ovih jedinica na terenu je bila i Parkova služba komunalnih redara koja je o svemu sačinila službenu zabilješku, ali i bili prisutni cijelo vrijeme dok je vršeno čišćenje kako bi nadzirali stanje da se bacanje otpada ne ponovi u momentu dok su radnici Parka na terenu.

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

Komunalni redari shodno ovlaštenjima Zakona o komunalnoj čistoći prilikom izrade službene zabilješke na licu mjesta obavili su razgovor i sa stanarima pomenute zgrade od kojih niko nije želio otkriti ko od komšija se ovako odnosi prema zelenoj površini, a taksisti obližnjeg taksi štanda također su se žalili da vrlo često dok čekaju na štandu svjedoče izbacivanju predmeta i smeća kroz prozore iz stanova.

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

Služba komunalnih redara izvršila je svoj zadatak, kao i jedinica Parka zadužena za održavanje javnih zelenih površina, mehanizacijom uklonjeno i prikupljeno smeće je i odvezeno, ali ostaje pitanje odnosa pojedinaca, stanara prema zelenilu, kao i onih koji svjedoče, a ne reaguju na uništavanja i prljanje zelenila koje naš ambijent življenja čini ljepšim i koje je javno dobro svih nas.

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

Socijalno nekultura stanovanja 22/08/19a

(Doznajemo.com)