Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH ranije je donio Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu, kojom je definisano da se od 01.01.2020. godine, na cigarete i duhan za pušenje treba plaćati sljedeća akciza:

  1. proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta
  2. specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza koja u 2020. godini iznosi od 3,04 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2020. godini utvrđuje se na način da iznosi 80% minimalne akcize na cigarete u 2020. godini i iznosi 121,60 KM po kilogramu.

Na osnovu te odluke distributeri su utvrdili i nove maloprodajne cijene cigareta i duhana.

Detaljnije cijene cigareta možete pogledati na OVOM LINKU

(Doznajemo.com)