Od lica koje traži odobrenje za putovanje u "šengenski prostor" EU, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.

Prema prijedlogu, građani država Zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u "šengenski prostor" EU bez unutrašnjih granica moraće za uslugu prethodne provjere da plate 10 eura, ali će taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost pasoša, pišu Nezavisne.

Od plaćanja ove dažbine trebala bi biti oslobođena lica mlađa od 18 i starija od 60 godina, članovi porodica državljana EU, kao i studenti i naučno osoblje.

Predstavnica za štampu odbora LIBE Estefanija Nariljos je Beti izjavila da bi cijeli postupak u EP trebalo da se okonča do kraja godine, a potom bi o sistemu ETIAS konačnu odluku trebao donijeti Savjet ministara EU.

Ali postupak je složen i, objasnila je portparolka LIBE, sistem bi mogao stupiti na snagu za najmanje dvije godine, vjerovatno tek početkom 2020. godine.

Prema prijedlogu, građani Zapadnog Balkana koji žele da putuju i ne treba da vade vize za "šengenski prostor" EU će prethodno morati da traže odobrenje putem elektronskog formulara u kojem će, pored ličnih i podataka o pasošu, morati da navedu i adresu boravišta u Uniji, tamošnje podatke za kontakt i zemlju ulaska u EU.

Takođe će morati da "vlasti EU obavijeste o tome da li su bili osuđivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, sek*ualnu eksploataciju djece, trgovinu ljudskim bićima ili drogom, ubistva i silovanja), kao i o boravku u specifičnoj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju, i to sve za posljednjih deset godina".

U obrazloženju prijedloga za ETIAS se podvlači da bi "ovaj sistem trebao omogućiti ranu provjeru putnika kojima nije potrebna viza i onima za koje se ustanovi da za EU predstavljaju opasnost kad je riječ o bezbjednosti, ilegalnoj imigraciji ili prijetnji epidemijskih bolesti, odobrenje će biti uskraćeno".

Elektronski formular s molbom lica da putuje bez viza u šengensku zonu bi automatski bio provjeren u bazama podataka EU, uključujući Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, "kako bi se provjerilo nije li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tim licem izdan nalog za hapšenje", navodi se u obrazloženju prijedloga za ETIAS.

Od lica koje traži odobrenje za putovanje u "šengenski prostor" EU, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.

"Ako tražiocu odobrenje bude odbijeno, biće izvješten o razlozima i uživaće pravo žalbe, uključujući preko suda", stoji u prijedlogu.

Izvjestilac u odboru LIBE za uvođenje sistema ETIAS, poslanica Kinga Gal, je izjavila da će taj mehanizam "znatno doprinijeti jačanju bezbjednosti EU i snažnijem i djelotvornijem sistemu zaštite granica i sigurnosti".

Evropska komisija je stavila do znanja da sada ima 60 zemalja čijim građanima nije potrebna viza za ulazak u EU, a očekuje se da će šengenske granice u 2020. preći 39 miliona stranaca.

(Doznajemo.com/Nezavisne)