Realizirana edukativna radionica «Zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od PTSP-a i osoba sa stupnjem tjelesnog invaliditeta iz populacije vojnih veterana Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.)»

Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo jučer je okončala realizaciju edukativne radionice «Zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od PTSP-a i osoba sa stupnjem tjelesnog invaliditeta iz populacije vojnih veterana Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.)», poštujući sve epidemiološke mjere, naredbe i preporuke nadležnih institucija u KS i FBiH.

U predstavljanju suvremenih znanstvenih spoznaja o prirodi post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP), na radionici je sudjelovao psiholog Bojan Šošić, iznijevši primjere iz vlastitog života, kao i primjere veterana i drugih osoba pogođenih ratom u Bosni i Hercegovini, ali i primjere stečene u vlastitom istraživačkom radu ili iskustvima kolega s djecom iz Pojasa Gaze ili stradalnicima u cunamiju 2004. godine. Na taj način je prisutnima približena problematika PTSP-a kao poremećaja koji se odnosi prvenstveno na sferu pamćenja i drugih spoznajnih procesa, ali i na identitet osobe. Diskutanti su bili zainteresirani i za pojašnjenja nekih vlastitih iskustava ili iskustava njima bliskih osoba, naročito u domenu odnosa normalnog i patološkog u različitim fazama razvoja, kao i za temu tzv. transgeneracijskog PTSP, odnosno prenošenja efekata PTSP na potomstvo kroz obrasce odnosa u obitelji, ali i fiziološkim putem.

Aktivist civilnog društva Emir Arnautović govorio je o fizičkim i psihičkim posljedicama obrambeno-oslobodilačkog rata u BiH (1992. – 1995.) na vojne veterane u Kantonu Sarajevo, njihove obitelji i društvo u cjelini. Govorio je i o položaju osoba sa stupnjem tjelesnog invaliditeta u suvremenom bosanskohercegovačkom društvu.

Na početku predavanja «(Po)ratne traume i izgradnja mira» Alen Kristić je s učesnicima prodiskutirao sam pojam traume i izgradnje mira. Nakon toga Kristić je ukazao na nužnost procesa zacjeljivanja trauma za izgradnju održivog mira, i to ne samo na osobnoj nego i kolektivnoj razini. To je kod nas još uvijek uvelike zanemaren izazov, a na njega bi združeno trebali odgovoriti svi ključni društvenopolitički akteri. Propitujući faktore, koji pomažu ili odmažu uspješnosti detraumatizacijskog procesa, bez kojeg je izgradnja mira nezamisliva, posebna pozornost je posvećena zamci izgradnje viktimizirajućih identiteta i fenomenu posttraumatskog rasta (PTR) – osobama koje iz (po)ratnih trauma izlaze osnažene i poput ranjenih iscjelitelja doprinose izgradnji mira. Kristićeva predavanja su zaključena razgovorom o ranjivosti kao istinskom temelju bratstva/sestrinstva svih ljudi. «Ranjivost je istodobno izvor našeg rasta i životnosti, ali i izloženosti traumama. Baš zbog toga o umijeću našeg plesa s ranjivošću ovisi naše mentalno zdravlje, (ne)dosegnuta punina života», istaknuo je Alen Kristić

Diplomirani fizioterapeut Denis Šehić je, u okviru edukacije prijavljenih volontera za pružanje socijalnih i humanitarnih usluga osobama u potrebi, predstavio glavne karakteristike i ponašanja osoba s dijagnozom PTSP-a, osoba sa stupnjem tjelesnog invaliditeta i osoba starije dobi te upoznao volontere s glavnim problemskim situacijama i glavnim pristupima u izravnom radu volontera s korisnicima usluga. Govorio je i o motivaciji za volontiranje te o asistentima iz oblasti socijalne skrbi.

Svi predavači na radionici su svojom kvalitetnom i zanimljivom prezentacijom te postavljanjem različitih vrsta pitanja poticali sudionike na kvalitetne odgovore. Učesnici radionice su pratili izlaganja i prezentacije predavača i aktivno sudjelovali u istima.

(Doznajemo.com)