Udruga «Facultas za prosperitet mladih» je u dvorani hotela «Maxi» u Sarajevu upriličila stručno-znanstvenu radionicu «TEHNIČKA KULTURA U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA», u skladu s epidemiološkim preporukama i naredbama u KS i FBiH.

Programski sadržaj i format projekta bili su prilagođeni epidemiološkim mjerama.

Ivana Krstanović, koordinatorica projekta, je navela da su glavni ciljevi održavanja radionice promocija i poticanje razvoja tehničke kulture te povećanje interesa građana, posebno mladih, za uključivanje u aktivnosti na području tehničke kulture.

Prof. dr. Hazim Bašić je u uvodnom izlaganju na radionici naglasio da promocija tehnike i tehničke kulture, kao i edukacija iz ovih oblasti, ne treba biti ograničena samo na inženjere i tehničare, odnosno samo na strukovne škole. «Na nižim nivoima obrazovanja tehnička kultura je, između ostalog, sredstvo za razvoj kreativnosti i praktičnih znanja učenika. Pored toga, suvremeni način života podrazumijeva poznavanje i korištenje raznovrsnih sofisticiranih uređaja, informacionih tehnologija, tehničkih uređaja, aparata, telekomunikacionih sredstava i dr., tako da je praćenje razvoja tehnike istovremeno i neka vrsta modernog imperativa. Uz sve navedeno, promocija i razvoj tehnike i tehničke kulture doprinosi i razvoju poduzetničkih kompetencija kod mladih ljudi, koji se u sadašnjem kontekstu privrednog razvoja Bosne i Hercegovine nalaze u poziciji da sami moraju otvarati vlastite biznise i na taj način se uključivati u tržište rada», kazao je prof. dr. Hazim Bašić.

Diplomirani pedagog i nastavnik Vedad Krajina govorio je o predmetu Tehnička kultura u osnovnim školama u BiH te naglasio sljedeće: «Novije vrijeme iziskuje potrebu za ovim predmetom, jer se modernizira kompletan način života. U kombinaciji s Internetom daje sjajne rezultate. Lijepo je opskrbljen literaturom, a ono što je najvažnije je praktični dio. Učenici imaju priliku da na kvalitetan način usvoje nova znanja koje pruža ovaj predmet». Krajina je govorio i o tehničkoj kulturi u srednjoj tehničkoj školi, smatrajući da učenici iz nje ponesu veliko znanje, u nekim slučajevima veće nego na fakultetu, upravo iz razloga dobre i kvalitetne prakse.

Radionice Facultas tehnika 27/12/20a

O praktičnom dijelu nastave, izvannastavnim aktivnostima, razvijanju opće kulture te o tehnici, tehnologiji i informatici, kao važnim segmentima života čovjeka u suvremenom dobu, govorio je mašinski tehničar i aktivist civilnog društva Emir Arnautović. «Ako učenici u petom razredu osnovne škole zavole ovaj predmet, velika je šansa da će voljeti tehnički odgoj do kraja školovanja», smatra Arnautović.

U sklopu svog predavanja «Digitalna etika», mr. sc. Alen Kristić je na tragu knjige Y. N. Hararija «21 lekcija za 21. stoljeće» učesnice i učesnike radionice upoznao sa središnjim izazovima sveobuhvatne digitalizacije ljudskog života, koja se ogleda i u dalekosežnom spajanju IT tehnologija i biotehnologija.

«Riječ je o izazovima i mijenama od kojih neće biti zaštićeno ne samo nijedno područje ljudskog života - politika, ekonomija, obrazovanje, tržište rada... - nego i čovjekovo shvaćanje samoga sebe i svoje vrste, što će se odraziti na čovjekovo shvaćanje kategorija kao što su sloboda, volja, nacija, smisao, civilizacija, Bog... I upravo zbog toga nikad nije bilo hitno kao danas da čovjek paralelno s tehnološkim napretkom načini krajnje velik skok u području razvoja svoje etičke svijesti i shvaćanja svog vlastitog bića ukoliko želi opstati», kazao je Kristić.

Predavači su svojom kvalitetnom, zanimljivom i afirmativnom prezentacijom te postavljanjem različitih vrsta pitanja poticali sudionike na kvalitetne odgovore.

Mladi bachelor inženjeri elektrotehnike govorili su o IT industriji u BiH, koja ima potencijal, ne samo na lokalnom ili regionalnom nivou, već i na globalnom tržištu.

Učesnici radionice su pratili izlaganja i prezentacije predavača i aktivno sudjelovali u istim. Usvojili su osnovna znanja o tehnici, značaju tehnike u svakodnevnom životu, razvoju tehnike, informatike, zanimanjima i profesionalnoj orijentaciji.

Radionice Facultas tehnika 27/12/20a

(Doznajemo.com)