Održane radionice «Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja kod mladih iz obitelji nekadašnjih branitelja na području Kantona Sarajevo» i «Unapređenje zdravlja i kvalitete života osoba sa stupnjem invaliditeta iz populacije branitelja Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.) i pružanje socijalnih i humanitarnih usluga»

Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo je 20. i 21.10.2018. godine, u dvorani hotela «Delminium» na Ilidži, organizirala stručnu radionicu «Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja kod mladih iz obitelji nekadašnjih branitelja na području Kantona Sarajevo» i edukativnu radionicu «Unapređenje zdravlja i kvalitete života osoba sa stupnjem invaliditeta iz populacije branitelja Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.) i pružanje socijalnih i humanitarnih usluga».

Sveukupni cilj održavanja stručne radionice «Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja kod mladih iz obitelji nekadašnjih branitelja na području Kantona Sarajevo» bio je ukazati na specifičnost problema kojima se susreću djeca nekadašnjih branitelja.

Magistar teologije i mirovni aktivist Alen Kristić je objasnio šta je to mentalno zdravlje, upozorio na prijetnje za mentalno zdravlje koje proizlaze iz dominantnog načina života danas, a naročito na uticaj digitalne revolucije i kapitalističko-potrošačkog mentaliteta na mentalno zdravlje. Također, skrenuo je pažnju na različite aktivnosti i navike kojima sami možemo jačati mentalno zdravlje te naglasio potrebu razvijanja svijesti o važnosti mentalnog zdraavlja u familijama i školama. Zaključno se osvrnuo i na važnost emocionalne inteligencije kao bitnog aspekta mentalnog zdravlja.

Magistar pedagogije Vedad Krajina je naveo da su najmlađa grupa povezana s ratom u BiH (1992. – 1995.) upravo djeca poginulih i nestalih branitelja iz rata koja danas boluju od depresije.

«Mnogi su prije 26 godina bili mala djeca, neki tek rođene bebe, neki malo stariji, ali dovoljno stari da se sjećaju svih strahota koje rat donosi. U ratu mnoga djeca su bila zatočenici u logorima, a njihova prosječna dob tada je bila 8 godina. Po dolasku u mjesta gdje su bili smješteni prognanici, djeca su se susretala s raznim problemima, a najviše s diskriminacijom u pogledu na mjesto odakle su došla, s obzirom na ekonomski status, učešće u ratu, diskriminacijom s obzirom na gubitak roditelja te vršnjačko nasilje, što dovelo je do brojnih autodestruktivnih ponašanja prilikom odrastanja», naveo je Vedad Krajina.

Radionice mentalno zdravlje HVO oct 2018a

Predavači Alen Kristić i Vedad Krajina

Prof. dr. sc. Besim Spahić smatra da u društvu i dalje postoje predrasude kako stradalnička populacija ima brojne povlastice, a među njima su dobitak posla bez znanja i kvalifikacije te velika primanja.

«Dvadesetšest godina nakon završetka rata društvo se nije potrudilo sagledati realnu situaciju o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji te djeca brojnih branitelja osjećaju poniženje i depresiju kad ih društvo, za čiju slobodu su se borili njihovi roditelji, danas naziva pogrdnim imenima, a često se stvara dojam da je žrtva njihovih roditelja uzaludna», konstatirao je Besim Spahić.

Pokrovitelj održavanja ove radionice bilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS).

Radionica «Unapređenje zdravlja i kvalitete života osoba sa stupnjem invaliditeta iz populacije branitelja Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.) i pružanje socijalnih i humanitarnih usluga» je bila namijenjena volonterima (studentima, srednjoškolcima, osobama srednje dobi, djeci i obiteljima branitelja) te je organizirana edukacija volontera za skrb o invalidima, nemoćnim, inkontinentnim osobama, kako bi se, osobnim pristupom, svakoj potrebitoj osobi pružila najadekvatnija skrb. Stručni suradnici U.O.O.U.D.B. HVO SARAJEVO su savjetima i instrukcijama pomagali volonterima u sagledavanju i savladavanju određenih poteškoća. Volonteri su, u okviru projekta, pomagali osobama s invaliditetom u njihovom domu.

«Ovaj oblik skrbi je od izuzetne važnosti za kvalitetu života invalida. Uvjereni smo da smo u ovoj radionici volonterima pružili bolji uvid u ukupnosti problematike osoba s invaliditetom i slabijeg zdravstvenog stanja, ali i primjenjiva, konkretna znanja, vještine i tehnike rada s osobama s invaliditetom. Budući da su bolesni branitelji često izuzeti od bilo kojeg oblika socijalne i zdravstvene pomoći, želimo ukazati na teško stanje ove populacije i dati osobni doprinos u rješavanju njihovih problema te doprinijeti razvitku sustava socijalne i zdravstvene zaštite na lokalnom nivou», navela je koordinatorica projekta Ivana Krstanović, mag.

Pokrovitelj održavanja ove radionice bilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

(Doznajemo.com)