Željko Kragulj, opštinski službenik iz Bosanske Gradiške, četiri godine se sudskim putem borio sa lokalnom vlašću za povratak na radno mjesto. Za to vrijeme Željko je da bi prehranio porodicu i izmirivao obaveze bio primoran na fizičke poslove. Najčešće se bavio cijepanjem i unošenjem ogrijevnog drveta.

Željko je nedavno u prerezanom bukovom panju prepoznao lik čovjeka. Odmah je zastao I pokušao da protumači nesvakidašnji lik u drvetu.

- U drvetu sam  vidio lik  nasmijanog čovjeka, široko razvučenih usta, krupnih očiju i visokog čela. Odmah sam to shvatio kao poruku upućenu upravo meni. Oraspoložio sam se i dobio dodatnu nadu i optimizam. Bio sam u pravu, vratio sam se na posao, nakon četiri godine teškog snalaženja – prisjetio se za portal aura.ba Kragulj.

Kragulj lik u drvetu 1

Neobičan lik u odrezanom bukovom drvetu

Kragulj lik u drvetu 1

Željko podsjeća da je i prethodno, pripremajući drvo za ogrijev, pronalazio intigrantne oblike i likove.

- Cijepajući drvo, svaki panj detaljno zagledam prije nego što udarim sjekirom. Često u tim šupljinama nastalim djelovanjem mrava, crva, ptica i drugih životinja, usljed smrzavanja, pucanja ili pod drugim okolnostima u prirodi formiraju se nesvakidašnji oblici.

Besima Šepera, gradiškog imama u penziji zaintereovao je lik u drvetu kojeg je prepoznao Željko Kragulj. Efendija Besim  ima svoje tumačenje o tome.

- Svako stablo je živo biće koje ima jedinstvenu poruku i svoje mjesto pod Suncem. Kada se posiječe, kao kada čovjek padne, materijalna stvar postaje i duhovna. U ovom slučaju, ovo je poruka ljudima da je potreban smijeh, jer ovaj lik u drvetu se smije ali i upozorenje da svijet suviše pati i da mu je potrebna relaksacija i opuštanje – smatra Šeper.

Kragulj lik u drvetu 1