Kognitivni test od samo tri pitanja opisan je kao najkraći IQ test na svijetu, a iz njega je jasno kako i najjednostavniji problem može biti puno teže riješiti, nego se na prvi pogled čini.

Pitanje broj 1

Cigarete i upaljač koštaju ukupno 1,10 eura. Cigarete koštaju jedan euro više nego upaljač. Koliko košta upaljač?

Pitanje broj 2

Pet minuta potrebno je da 5 mašina napravi 5 odljevaka. Koliko bi vremena trebalo za 100 mašina da naprave 100 odljevaka?

Pitanje broj 3.

Na livadi dio površine prekriven je mahovinom. Svaki dan ta površina se dvostruko poveća. Ako je potrebno 48 dana da površina pod mahovinom prekrije čitavu livadu, koliko je potrebno da prekrije pola livade?

***

Rješenja koja ljudi najčešće ponude kao odgovore su:

1. 0,10 eura

2. 100 minuta

3. 24 dana

Sva tri su pogrešna!

RJEŠENJA:

1. Upaljač košta 0,05 eura. Naime, ako je cijena cigareta X, a cijena upaljača Y, a cigareta košta euro više tad, vrijedi:

  • X+Y=1,10
  • Y+1=X
  • Y+1+Y=1,10
  • 2Y+1=1,10
  • 2Y=0,10
  • Y=0,05

2. 5 mašina može napraviti 5 odljevaka za 5 minuta. Znači da jedna napravi 1 odljevak za 5 minuta. Dakle, 100 mašina napravi 100 odljevaka za 5 minuta.

3. Ako se površina svaki dan udvostručuje, znači da će polovina biti prekrivena pretposljednji - 47. dan!