Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Osnovi sud u Banjaluci u desetom mjesecu 2018. godine donio je presudu i izrekao «zaštitnu mjeru» oduzimanja vozila ženi iz Gradiške po zahtjevu Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za pokretanje prekršajnog postupka, iz UIO su demantovali ovu inormaciju.

- Kad je u pitanju uvoz polovnih motornih vozila marki AUDI, BMW I VW, Uprava za indirektno oporezivanje od početka 2016. godine sve dokaze o porijeklu, koji se prilažu prilikom uvoznog carinjenja, šalje na naknadnu provjeru. Razlog je odluka pomenutih proizvođača automobila da više neće vršiti izdavanje potvrde kojim se pribavlja obrazac EUR 1, kao dokaz o porijeklu vozila iz EU i stiče pravo na oslobađanje od plaćanja carine, objašnjeno nam je u UIO.

POVEZANO
Automobili licitacija HNK feb 2017ZA ONE KOJI IMAJU BENZINSKE ILI DIZEL AUTOMOBILE: Pariz ih zabranjuje do 2030. godine?!

Dodali su da je zbog svega prethodno spomenutog, UIO prilikom uvoza polovnih vozila marki AUDI, BMW i VW, bez obzira na priložen obrazac EUR 1 kao dokaz o porijeklu vozila iz EU, pored plaćanja PDV-a, traži od uvoznika i polaganje iznosa predviđenog za plaćanje carine na poseban depozitni račun.

- Nakon toga se obrazac EUR 1 šalje na naknadnu provjeru u carinsku službu zemlje koja ga je i izdala. Taj novac stoji na depozitnom računu dok se dokaz o porijeklu za svako pojedinačno vozilo ne vrati sa naknadne provjere. Ukoliko je provjera pozitivna, novac sa depozitnog računa se vraća obvezniku, a ukoliko je naknadna provjera obrasca EUR 1 negativna, novac sa depozitnog računa se uplaćuje na Jedinstveni račun UIO, naveli su u ovoj upravi.

POVEZANO
Novi euri 1Mijenjaju se novčanice eura: AKO IH KAO UŠTEĐEVINU DRŽITE NEGDJE U KUĆI...

NE POSTOJI ZAKONSKA OSNOVA DA SE VOZILO ODUZME! Naglasili su da iz tog razloga ne postoji bilo kakav zakonski osnov da se vozilo, koje je uvezeno u BiH na prethodno opisan način, oduzme, jer su uredno plaćene sve zakonom predviđene uvozne dažbine.

- Dakle, potpuno je netačna informacija koja se pojavila u pojedinim medijima da će vozila biti oduzimana. Vozila neće biti oduzimana nikome, jer su uredno plaćene sve uvozne dažbine prilikom uvoza istih, istakli su u UIO.

Kako dodaju u ovoj upravi, zahtjev za naknadnu provjeru dokaza o porijeklu, upućuje se u onu zemlju u kojoj je izvršeno izvozno carinjenje i koja je izdala predmetni dokaz o porijeklu.

Prevoz automobila ilustracija

Foto: Osnovi sud u Banjaluci

Vozila se najčešće uvoze iz zemalja EU, tako da se zahtjevi za naknadnu provjeru najčešće šalju u Holandiju, Belgiju, Njemačku, Austriju, Italiju, Francusku, Sloveniju.

- Problem koji trenutno postoji je različito postupanje zemalja članica EU. Carinske službe nekih zemalja EU za poslovna vozila AUDI, BMW i VW uopšte ne izdaju dokaz o porijeklu – obrazac EUR 1, jer spomenuti proizvođači vozila ne žele više izdavati uvjerenja za polovna vozila da ista ispunjavaju uslove za preferencijalno porijeklo iz EU. Međutim, carinske službe nekih drugih zemalja EU, poput Holandije i Belgije, izdaju uvjerenje o porijeklu – obrazac EUR 1. Uvoznici u BiH to prilažu prilikom uvoznog carinjenja, a UIO nakon carinskog postupka ta uvjerenja o porijeklu šalje u naknadnu provjere, naveli su u UIO.

JEDNI VRAĆAJU SAMO POZITIVNE, A DRUGI NEGATIVNE PROVJERE Naglasili su da su različita postupanja zemalja EU i postupku naknadne provjere, npr. Holandija sve vraća kao pozitivne, dok Belgija vraća kao negativne sa provjere.

- Sve ovo dovodi u zabludu i neravnopravan položaj uvoznike vozila u BiH, a UIO i carinskim upravama zemalja EU daje dodatno administriranje i ogroman posao. Zbog toga je neophodno da sve nadležne institucije u BiH i EU preduzmu korake u cilju jednoobraznog postupanja u okviru važećih Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU i Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe. Upravo danas u toku dana je na ovu temu i sastanak u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gdje će biti prisutni i predstvanici UIO i predstavnici Evropske komisije», najavili su u UIO.

Istakli su da UIO nema namjeru iznositi imena pravnih lica i fizičkih lica, za koja je provjera dokaza o porijeklu bila negativna u naknadnoj kontroli istih.

PREKO 6.000 POZITIVNIH PROVJERA «UIO od 2016. godine do kraja osmog mjeseca 2019. godine za putnička motorna vozila, u postupak naknadne provjere uputila ukupno 10.988 dokaza o porijeklu, od čega je do danas odgovoreno na 9.496 zahtjeva. U naknadnim provjerama UIO je od nadležnih carinskih službi zaprimila 6.132 pozitivne provjere, 24 djelomično pozitivne provjere i 3.280 negativnih provjera, dok se rezultati ostalih zahtjeva za naknadu kontrolu još uvijek očekuju. Radi se o većem broju naknadnih provjera dokaza o porijeklu za deset pravnih lica u BiH koja se bave uvozom vozila, a ostalo su fizička lica», objasnili su u UIO.

Dodali su da su svi oni prilikom uvoznog carinjenja priložili urednu i potpunu dokumentaciju, čak su položili depozit za osiguranje eventualnog carinskog duga, nakon što se izvrši naknadna provjera dokaza o porijeklu.

«Dakle, neistinite su tvrdnje u pojedinim medijima da su u ovom konkretnom slučaju vršene bilo kakve manipulacije ili zloupotrebe. Sve uvozne dažbine su plaćene i nema govora o oduzimanju vozila», zaključili su u UIO.

POVEZANO
Autocesta NjemačkaDO DOBROG AUTA IZ NJEMAČKE ZA 1.500 EURA? Da li jeftini njemački "dizelaši" uskoro dolaze u BiH?

(Doznajemo.com/banjaluka.com)