"RENEXPO® je prilika da se susretnu institucije i razmijene stavovi, da se ukaže na probleme i iznađu rješenja. Od 2014. FIPA aktivno učestvuje na RENEXPO® sajmu, koji se izdvaja od ostalih događaja po kvalitetnim susretima sa pravim investitorima, kao i visokom kvalitetu okruglih stolova", izjavio je g-din Amir Kazić iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) na sastanku Savjetodavnog odbora u okviru priprema za međunarodni sajam RENEXPO® BiH koji se treba održati od 24. do 25. oktobra u Sarajevu. Na sastanku su se okupili predstavnici nekih od najvažnijih institucija BiH i entiteskih vlada, ministarstava, agencija i stranih partera.

U skladu sa sugestijama članova Odbora odlučeno je da se konferencija ove godine fokusira na pitanja koja je neophodno riješiti za unapređenje investicione klime, ali i konkurentnost malih i srednjih kompanija i biznis sektor.

- Problem izdavanja dozvola za izgradnju energetskih postrojenja, dodjele koncesija, neka su od problema sa kojima se susreću investitori, smatra dr. Matijas Šmit-Rozen, direktor Njemačke razvojne banke (KfW) u BiH.

Na potrebu poboljšanja okvira u oblasti zaštite voda ukazala je gospođa Zijada Redžić iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede BiH, i dodala kako je i u ovoj oblasti neophodno bolje definisati nadležnosti, na primjer nerješen status netretiranog mulja, koji kontaminira zemljište i vodu, kao i ekološku katastrofu u slivu rijeke Spreče.

Po pitanju zaštite okoliša optimista je gospodin Mahir Hadžiabdić iz JKP Vodovod i kanalizacije Sarajevo koji najavljuje realizacije brojnih projekata u oblasti zaštite okoliša, i navodi kako postoji potreba za događajima koji bi okupili stručnjake i kompanije iz oblasti energetike i voda.

Svi prisutni su se složili da je održivi razvoj i unpređenje ekonomskih i okolišnih standarda u BiH u tijesnoj vezi sa stranim investicijama. Pozitivno je što rezultati sajma RENEXPO® govore da je interesovanje stranih kompanija za tržišta zemalja Zapadnog Balkana u porastu, jer u perodu od 2014. do 2017. godine RENEXPO® BiH bilježi konstantan porast inostranih kompanija – investitora, proizvođača opreme i distributera.

- Sarajevo očekuje još jedan uspješan međunarodni događaj u oktobru ove godine, koji okuplja ugledne kompanije i tržišne lidere, istakao je g-din Johan Georg Rohm, direktor REECO Holdinga i dodao da međunarodni karakter sajma znači da i ove godine očekujemo oko 65% inostranih izlagača i 20% posjetilaca iz inostranstva.

Najavljeno je da se na RENEXPO® BiH očekuje posjeta preko 80 kompanija iz regiona, Europe i svijeta u oblastima biogasa, biomase, hidroenergije, vjetroenergije, fotonapona, energetske efikasnosti u industriji i u zgradarstvu, zbrinjavanja otpada (energija iz otpada), upravljanja vodama i otpadnim vodama, koje su prepoznale RENEXPO® BiH kao najbolju platformu za komercijalnu prezentaciju i povezivanje sa poslovnim partnerima.

RENEXPO® BiH se ove godine treba održati po jubilarni 5. put u Hotelu Hills u Sarajevu gde sajamski program i obilje stručnih susreta pružaju konferencije, radionice, okrugli stolovi i B2B sastanci, sa ciljem da se razmijene znanja, predstave dostignuća i investicione prilike, kao i najnovija tehnička rješenja.

(Doznajemo.com)