U.G. "Vive Žene" Tuzla je početkom mjeseca oktobra započelo sa realizacijom projekta: Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama, u okviru Zajedničkog regionalnog programa "Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije", koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN za izgradnju mira (UN PBF), koji ima za cilj doprinijeti ravnopravnosti spolova i participaciji žena  u procesima donošenja odluka, dijaloškim procesima i razvoju društvene kohezije na nivoima lokalnih zajednica u BiH.

Glavna aktivnost projekta je trening: "Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama", koji ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena, izgradnji međuljudskog povjerenja, uočavanju i prevazilaženju predrasuda i poštovanju različitosti u društvu.

Priliku da učestvuju u treningu trebalo bi imati 80 žena iz ruralnih i gradskih područja BiH (Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta), uključujući i predstavnice manjinskih skupina, članica manje vidljivih OCD i učesnica lokalnih dijaloških platformi koje su uspostavljene u BiH.

Najavljuje se kako će trening biti realizovan putem dva dvodnevna modula, a vodiće ga trenerski parovi iz U.G. "Vive Žene" s dugogodišnjim  iskustvom u provođenju edukacija iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina.

Više informacija o aktivnostima i ciljevima Zajedničkog regionalnog programa "Dijalog za budućnost" možete pronaći na web stranici: http://bit.ly/DFF_JointRegProgramme.

(Doznajemo.com)