Četvrta kulturno-zabavna manifestacija za studente pod nazivom "Gaudeamus igitur" realizirana je u akademskoj 2020./2021. godini.

Ovoga puta u online formatu, sukladno epidemiološkim mjerama, preporukama i naredbama u Kantonu Sarajevo (KS) i Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH).

Gaudeamus online

Vedad Krajina i Enes Ibričević

U okviru online muzičkog programa nastupili su profesori, magistri i doktori znanosti te univerzitetski profesori društvenih znanosti, ekonomije i prirodnih znanosti, koji muziku prakticiraju kao hobi te kulturni djelatnici, koji su se također predstavili publici u ulozi muzičara.

Manifestaciju je realizirala Udruga "Facultas za prosperitet mladih", a voditeljica programa bila je Ivana Krstanović.

Gaudeamus online

Prof. dr. Amir Pušina i Enes Ibričević

U programu su sudjelovali: prof. dr. Zlatan Sarić, prof. dr. Kasim Tatić,  prof. dr. Amir Pušina, prof. dr. Besim Spahić, prof. Enes Ibričević, prof. Ekrem Softić, prof. Vedad Krajina, "doktor za rock and roll" Sretko Vujić itd.

Pokrovitelj projekta je Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

Gaudeamus online

Sretko Vujić i prof. dr. Zlatan Sarić

Na Facebook stranici Udruge "Facultas za prosperitet mladih" možete pogledati manifestaciju "Gaudeamus igitur", na sljedećem LINKU.

(Doznajemo.com)