Fikret Čaušević iz Bihaća već tri godine umjesto nafte u svog Mercedesa sipa obično jestivo ulje. Ideju o alternativnom rješenju za standardna goriva razrađuje 30 godina. Dok nije došao do rješenja, uništio je tri motora.

- Jestivo ulje ima viskozitet 37, a nafta ima 2,7 zbog toga dolazi do ljepljenja u karikama i motor vrlo brzo zariba, a dolazi i do kašnjenja u paljenju i javlja se crni dim. U zadnje tri godine došao sam na ideju kako da taj problem riješim. To sam riješio na taj način što sam postpuno modificirao motor, dodao sam mu tri preinake tako da taj sada troši danas potpuno ekološki obnovljivi izvor energije, čisto jestivo ulje iz trgovine – tvrdi Čaušević.

Ovakvo pogonsko gorivo ne samo da je jeftinije nego je i zdravije.

– Nema više CO2. Nema sumpora, olova. U ovom euro biodizelu ima otrovnih plinova koji su štetni za okoliš. Ovaj moj modicirani motor je motor budućnosti – smatra Čaušević.

On tvrdi da sa litrom ulja njegov Mercedes može preći 20 kilometara. Na otvorenom putu troši pet, a u gradskoj vožnji šest litara.

– Zamislite da krenemo sa proizvodnjom vlastite energije. Zaposlit ćemo seljake da siju suncokret, uljenu repicu. Da proizvode svoju vlastitu energiju za pogon motora za sebe, a višak mogu prodavati - navodi Čaušević, kojeme je plan da pronađe partnera koji će biti zainteresiran da ovaj izum finansira, piše RTV USK.