Danas je na snagu stupila direktiva EU o zaštiti ličnih podataka, koja predstavlja najveću promjenu u tom području u posljednjih 20 godina.

Tzv. GDPR predviđa drastične kazne za  ompanije i institucije koje ne poštuju odredbe. I škole su dužne štititi podatke učenika, a to nije nimalo jednostavno s obzirom na maturu, upise, takmičenja i ostalo.

Kako javlja HRT, uredbom o zaštiti osobnih podataka ponajprije se mijenja donja dobna granica kad je riječ o odlučivanju o vlastitim podacima. Ona više nije 18, nego 16 godina.

- To znači da će dijete od 16 godina davati privolu za uporabu svojih podataka čak i roditeljima. Mislim da mi za to nismo spremni -  smatra Marija Boban s Pravnog fakulteta u Splitu.

Nadalje, više nema javne objave imena, npr. za upise na oglasnim pločama.

- U slučaju da neka škola na oglasnoj ploči objavi popis upisanih učenika - treba postaviti odraslu osobu ili zaštitara koji bi spriječio da neka druga osoba to gleda ili snimi - objašnjava Suzana Hitrec iz USR-a.

Neće biti jednostavno ni kada učenici idu na takmičenja.

- Natjecanja se i sada odvijaju pod lozinkom, međutim od sada će svaki roditelj maloljetnom učeniku morati dati privolu da se njegovi podaci mogu koristiti u svim natjecanjima i objavi rezultata - objašnjava ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj Jadranka Žarković Pečenković. Ali, kada se vrate s takmičenja, nema objave fotografija na školskim stranicama bez pristanka roditelja.