Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo, u okviru ovogodišnjeg blagdanskog programa, obilježila je u Sarajevu 25. godišnjicu smrti građevinskog inženjera, znanstvenog djelatnika, profesora stručno-teorijske nastave građevinske struke, pedagoga i dugogodišnjeg direktora Građevinskog školskog centra u Sarajevu TIHOMIRA KARAČIĆA.

Tihomir Karačić je bio dugogodišnji profesor i direktor Građevinskog školskog centra u Sarajevu. Za 35 godina rada pokazao je značajne rezultate na obrazovanju i odgoju kadrova. Njegovom inicijativom sedamdesetih godina prošloga stoljeća proširuje se spektar zanimanja koji se obrazuju u Građevinskom školskom centru u Sarajevu, uvođenjem novih zanimanja (hidrotehničkog, armiračko-betonerskog, završnih radova u građevinarstvu itd.).

Od 1968. do 1972. godine obavljao je dužnost direktora Građevinskog školskog centra u Sarajevu (GŠC), a od 1972. do 1976. godine bio je direktor Građevinsko-geodetskog školskog centra u Sarajevu. Na poziciji direktora Građevinske škole u Sarajevu (SPO) bio je od 1979. do 1988. godine.

U okviru znanstvenog projekta "Građevinska statika i otpornost materijala kao zajedničke osnove građevinske struke", koji je realizirala U.O.O.U.D.B. HVO Sarajevo, uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, na doprinos inženjera Tihomira Karačića razvoju građevinske statike i tehničkih znanosti općenito u BiH, kao i njegov pedagoški rad i društveni angažman u Sarajevu i BiH sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća, ukazali su emeritus prof. dr. Marinko Pejić, doc. dr. Hrvoje Šapina. dr. sc. Marijo Pejić, inženjer Zvonimir Jan, novinar Alenko Zornija, prof. dr. Besim Spahić, društveni djelatnik Pavao Zornija i drugi.

- Posebno je zapažen njegov rad kao predsjednika Zajednica organizacija usmjerenog obrazovanja i vaspitanja u SR Bosni i Hercegovini. U tom razdoblju izrađeni su novi nastavni planovi i programi obrazovanja za sve stručne profile, pa je kao znak posebnog priznanja za njegov rad bio tri puta biran za predsjednika ove zajednice. Svoj stvaralački i stručni doprinos obrazovanju dao je i putem izrade udžbenika i priručnika koji su se koristili u cijeloj SFRJ, a koriste se i danas u BiH. Dobitnik je nagrade za najbolji udžbenik za srednju školu "Mitar Trifunović-Učo" za 1976. godinu, kao i Plakete Grada Sarajeva. Nosilac je ordena rada sa srebrenim vijencem. Kao profesor stručno-teorijske nastave 1986. godine dobio je Nagradu "Hasan Kikić", istakao je emeritus prof. dr. Marinko Pejić.

Pavao Zornija naglasio je da je osobito značajan Karačićev doprinos razvoju građevinske mehanike i građevinske statike, pa su njegovi udžbenici "Osnovi građevinske mehanike" ("Svjetlost", Sarajevo, 1976.), "Statika građevinskih konstrukcija" ("Svjetlost", Sarajevo, 1985.) i "Osnovi građevinske statike i otpornosti materijala" ("Svjetlost", Sarajevo 1990.) i danas uvršteni u nastavne planove i programe građevinskih obrazovnih institucija u BiH.

- Početkom Obrambeno-oslobodilačkog rata u BiH (1992. godine), kao vrsni stručnjak, Tihomir Karačić je dobio ponudu za poslovni angažman u SAD i Republici Hrvatskoj, međutim njegova ljubav prema Sarajevu i domovini Bosni i Hercegovini bila je jača od tih izazova. Ostao je u svom Sarajevu, uz prijatelje i sugrađane. 1992. godine uključio se u rad HVO Sarajevo, a preminuo je u ratnom Sarajevu od posljedica srčanog udara, istakao je dr. sc. Marijo Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH.

(Doznajemo.com)