Udruženje «Facultas za prosperitet mladih» upriličilo je jučer, u dvorani hotela «Delminium» u Sarajevu, stručnu radionicu na temu «Socijalna dimenzija visokog obrazovanja: razvoj sustava socijalne, ekonomske i psihološke podrške studentima s invaliditetom u pristupu i završavanju studija te stjecanju radnog iskustva i zapošljavanju nakon svršetka studija».

Doprinos realizaciji ove radionice dali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Općina Ilidža i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Uprkos svim razvijenim i pokrenutim aktivnostima, studenti s invaliditetom se još uvijek susreću s nizom problema koji im uvelike onemogućuju jednak pristup obrazovanju i jednake mogućnosti. Problemi se najčešće odnose na prostornu nepristupačnost većine sastavnica, zatim još uvijek nedovoljnu senzibiliziranost i educiranost fakultetskog osoblja za pružanje primjerene podrške studentima i osiguravanje prilagodbi potrebnih za praćenje nastave i polaganje ispita, nedostupnost nastavnih sadržaja na Internetu zbog nepoštivanja pravila pristupačnosti, nedostupnost prilagođene nastavne literature i informacija u alternativnim digitalnim i drugim formatima, nedostupnost pristupačne i pomoćne tehnologije i drugo. Podrška studentima predstavlja jedno od tri uporišta kvalitetnog i efikasnog obrazovanja, no danas je sve manje onih koji stavljaju naglasak na podršku podzastupljenim skupinama studenata u pristupu i uspješnom završavanju studija.

Sudionici radionice identificirali su ključne probleme s kojima se studenti s invaliditetom susreću, a koje je potrebno rješavati te dati konkretne smjernice i preporuke nadležnim i odgovornim institucijama.

GENERALNI ZAKLJUČAK radionice je da je neophodno djelovanje u pružanju različitih oblika potpore studentima s invaliditetom i njihovim nastavnicima te zagovaranju realizacije njihovih prava, razvijanje novih aktivnosti kojima se dodatno pridonosi izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom, a time i podizanju studentskog standarda i osiguravanju kvalitete: nabavka pomoćne tehnologije za studente s invaliditetom, razvoj edukacije nastavnog, stručnog i administrativnog fakultetskog osoblja o mogućnostima studenata s različitim oblicima invaliditeta te načinima prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima kojima se pritom ne kompromitiraju akademski standardi.

POVEZANO
Tvoj sam prijateljFACULTAS ZA PROSPERITET MLADIH: Predstavljen projekt za djecu "Tvoj sam prijatelj"

(Doznajemo.com)