U.G. «Libertas» je u Sarajevu upriličila znanstveni projekt «Znanstveno-stručni pristup istraživanju tradicijske kulture Hrvata u Bosni i Hercegovini i njezina znanstvena izvedba», pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Tematika ovoga projekta bila je kultura hrvatskog stanovništva kraja 19. stoljeća i prve polovice 20. stoljeća na području Bosne i Hercegovine. Na skupu su sudjelovali znanstveni djelatnici i stručnjaci.

- Hrvatski narod u BiH je kroz stoljeća čuvao i sačuvao svoju tradiciju običaje, jezik, kulturu i povijest te tako stvorio prepoznatljiv vlastiti narodni identitet kao dio sveukupnog bosanskohercegovačkog identiteta. Tradicijska kultura je jedan od glavnih čimbenika održanja identiteta jednog naroda. Kako danas tradicija, onakvu kakvu znamo, uslijed promijenjenih društveno ekonomskih odnosa neumitno iščezava, opstaju sociološki, pedagoški, estetski i komercijalno vrijedni segmenti koji zadovoljavaju potrebe i ukus današnjih generacija, istakao je dr. sc. Marijo Pejić, jedan od izlagača na skupu.

(Doznajemo.com)