S obzirom da je Disciplina za zdravlje djeteta KCUS meta medijskih napada i optužbi od strane "Dnevnog avaza", kao i elektronskih medija koje se plasiraju u poslijednje vrijeme, dostavljamo Vam demant ovih neistinitih informacija:

- Pacijent K.A., rođen 03. 07. 2017. godine, iz Maglaja, hospitaliziran je na Hematoonkološkom odjelu KCUS 14.12.2017. godine, kao premještaj iz Kantonalne bolnice Zenica.

Prethodno je urađen neurohirurški operativni zahvat tumora mozga na UKC Tuzla, u dobi od četiri mjeseca, (06.11.2017., dr. M.  Morančić), gdje je urađena samo redukcija tumora i patohistološka analiza. PH nalaz: PNET ili  embrionalni tumor.

Po prijemu djeteta na KCU Sarajevo 14.12.2017. godine, realizuju se hitni nalazi MRI i CT mozga, koji pokazuju da je došlo do progresije bolesti.  Na Konzilijarnom sastanku nerohirurzi KCU Sarajevo su iznijeli stav da nema indikacija za aktivni neurohirurški tretman.

Na osnovu navedenog, a prema medicinskim protokolima, s obzirom na uzrast djeteta zračenje u ovoj dobnoj skupini ne dolazi u obzir, a hemoterapija ne bi dala pozitivne rezultate bez uspješnog neurohirurškog zahvata.

  Na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike 2 dijete je boravilo do 30.01.2018. godine, kada je i transportovano za Tursku (Acibadem bolnica), privatnim vezama i na vlastiti zahtjev roditelja.

Napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH ima strogo definisane kriterije i indikacije za izmještanje pacijenata na liječenje izvan BiH. Kod našeg pacijenta K.A., prema navedenim kriterijima, nije bilo indikacije za izmještanje izvan BiH.

U ime bolesne djece i njihovih roditelja, koji se zloupotrebljavaju, kao i uposlenici Pedijatrijske klinike KCUS, ljubazno molimo medije da prestanu lažno obavještavati javnost, a KCUS će poduzeti sve mjere da zaštiti svoje uposlenike, navodi se u reakciji, koju potpisuju Kolegij Discipline za zdravlje djeteta KCUS i Kolegij direktora KCUS.

POVEZANO
Mali Arslan roditelji"SKANDAL" S LIJEČENJEM MALOG ARSLANA: Sve se otkrilo kad je dječak otišao u Tursku!?